Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Z uredbo se na podlagi zakonodaje določa izvajanje storitve pomorske pilotaže kot gospodarske javne službe. Zaradi nemotenega in trajnega izvajanja pomorske pilotaže, ki se trenutno izvaja kot monopolna dejavnost na trgu, ter za izognitev ogrožanju varnosti plovbe, onesnaženju in gospodarski škodi se določi zagotavljanje pomorske pilotaže v obliki javnega podjetja, so sporočili z vlade. Uredba določa pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev gospodarske javne službe, pravice in obveznosti izvajalca ter uporabnikov, način oblikovanja cene storitve ter druge elemente, pomembne za izvajanje gospodarske javne službe.

Vlada je uredbo sprejela, potem ko je na začetku meseca SDH dal soglasje k letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo. Tega je SDH pripravil na podlagi sklepa vlade iz lanske pomladi. Letni načrt upravljanja za pomorsko pilotažo je nastal zaradi tveganj pri obstoječem načinu izvajanja te dejavnosti, s katerimi je po mnenju vlade ogroženo nemoteno in nepretrgano izvajanje dejavnosti, za katero je skladno z uredbo o upravljanju koprskega pristanišča kot upravljavec koprskega tovornega pristanišča odgovorna država.

Na ministrstvu za infrastrukturo so ob tem na začetku meseca pojasnili, da pomorski zakonik že od leta 2010 določa, da mora država za opravljanje te dejavnosti zagotoviti gospodarsko javno službo, za katero je predvidena koncesija, vendar pa ta v zadnjem desetletju ni bila pravno urejena. "Ministrstvo z nameravanimi aktivnostmi torej uresničuje zakonsko določilo, ki doslej še ni bilo realizirano," so takrat zapisali na ministrstvu.

Opozorila o represiji in mobingu v Pilotih Koper

Odločitev vlade o upravljanju za pomorsko pilotažo sledi opozorilom sindikata žerjavistov, da dvema zaposlenima v družbi Piloti Koper, ki opozarjata na težke delovne razmere in kadrovsko podhranjenost, grozi odpoved pogodbe o zaposlitvi ter da vodstvo podjetja kljub doseženemu stavkovnemu dogovoru aprila lani nadaljuje represijo, mobing, šikaniranje in izživljanje nad zaposlenimi v družbi.

Družba, katere lastnik in prokurist je Valter Kobeja, je zagotovila, da pomorsko pilotažo opravljajo nemoteno in da dogodki ne vplivajo na izvajanje kakovostne, varne in neprekinjene dejavnosti, dejavnosti sindikata pa so bile po njihovih besedah poskus ustvarjanja domneve izrednih razmer v koprskem pristanišču.