Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vlada bo spremembe proračuna za leto 2024, ki ga je DZ sprejel že novembra lani, pripravila do jeseni. Zdaj je v njem zapisanih za skupaj 15,5 milijarde evrov odhodkov, s potrditvijo sprememb pa se bo to število znižalo za 232 milijonov evrov, na 15,3 milijarde evrov. Tako je namreč zapisano v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2024–2026, ki ga je DZ sprejel aprila letos.

Znižanje odhodkov sledi cilju znižanja javnofinančnega primanjkljaja pod referenčno vrednost treh odstotkov BDP-ja v letu 2024 in nadaljnjega postopnega zniževanja primanjkljaja v prihodnjih letih, so sporočili z ministrstva za finance. V letu 2025 bodo lahko proračunski odhodki v skladu z odlokom znašali nekaj manj kot 15,9 milijarde evrov.

Temeljni okvir za pripravo proračunov za prihodnji dve leti predstavlja proračunski memorandum. Z njegovim osnutkom se je vlada že seznanila, dokončno pa ga bo potrdila jeseni hkrati s preostalimi proračunskimi dokumenti za leti 2024 in 2025. V njem so med drugim navedene zadnje informacije o gospodarskih gibanjih, vsebini proračunskih politik in politiki upravljanja dolga državnega proračuna.

Po zadnjih napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj iz marca letos naj bi se obseg BDP-ja Slovenije v letu 2024 povečal za 2,5 odstotka, v letu pozneje pa za 2,6 odstotka. Na ministrstvu so ob tem spomnili, da proces priprave proračunov še vedno poteka v negotovih makroekonomskih razmerah, povezanih z razmerami v svetu, stanjem na energetskih trgih in povišano inflacijo, kar vse otežuje ocenjevanje javnofinančnih gibanj za prihodnja leta.