Lakirnica stoji, prav tako delo. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Lakirnica stoji, prav tako delo. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Kot je po seji vlade povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, so služba vlade za zakonodajo in več ministrstev predlog sprememb zakona zavrnili, saj želijo, da se odprte okoljske tematike rešuje sistemsko. "Zato smo se soglasno odločili, da to rešujemo z ministrstvom za okolje in prostor," je dejal Počivalšek.

Organizacija Rovo je želela, da se za Magnino investicijo v Hočah izvzame določilo zakona o vodah, ki govori o prepovedi njene dejavnosti na vodovarstvenem območju. A vlada je ugotovila, da so okoljevarstvena soglasja v enakem postopku kot Magna do zdaj pridobile tudi druge družbe, zato se ji "delanje izjeme za enega investitorja" ne zdi upravičena. Počivalšek je med podobnimi družbami omenil Talum in Pivovarno Union.

Rovo je izpodbijal okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je Magni izdala agencija za okolje, a je po sestanku z ministrom Počivalškom ter ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom njen predstavnik Gorazd Marinček zagotovil, da se bodo odpovedali upravnemu sporu v tem primeru. Kot je pojasnil, je Lebnova obljuba, da bo prenovil zakon o vodah in s tem sistemsko uredil vprašanje neonesnaževanja pitne vode, za zdaj dovolj.

Rovo se nepreklicno odpoveduje tožbi, a ima vrsto drugih zahtev

Po zadnjih podatkih Rovo tožbe ne bo vložil, zato bo okoljevarstveno dovoljenje za Magnino lakirnico pravnomočno 11. marca. Rovo se za tožbo na izdano okoljevarstveno soglasje ni odločil kljub temu, da vlada posebnega zakona o Magni ni dopolnila tako, kot je predlagala organizacija. Vseeno pa se ne odpoveduje z zakonom predvidenim pravicam pri obravnavi dovoljenj za drugo fazo Magninega obrata v občini Hoče-Slivnica, prav tako ima še vrsto drugih zahtev.

Sorodna novica Rovo se ne bo pritožil na okoljevarstveno dovoljenje za Magno, vlada pa bo dopolnila lex Magno

Natančneje 16, med njimi sprožitev preklica državnega prostorskega načrta za traso tretje razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom zaradi uničevanja vodnih virov, ustavitev gradnje kanalizacijskega voda Vodice-Medvode-Zalog preko vodovarstvenih območij, prekinitev izdelave državnega prostorskega načrta za širitev letališča Edvard Rusjan v Slivnici ter zavrnitev širitve proizvodnje glifosata v Albaughu v Račah.

Prav tako naj ministrstvo za okolje in prostor revidira in ponovno odloča o vseh vodnih soglasjih, ki ne upoštevajo določil zakona o vodah, sproži naj popravke vseh uredb o vodovarstvenih območjih in vseh občinskih prostorskih načrtov, da bodo v skladu z zakonom o vodah, slednjega pa dopolni tako, da bodo padavine opredeljene kot vir in ne kot komunalni odpadek. Na vodovarstvenih območjih naj se sicer predpiše ekološko kmetovanje.

Od župana občine Hoče-Slivnica Marka Soršaka pričakujejo, da bo takoj umaknil predlog spremembe občinskega prostorskega plana, po katerem naj bi Magna pridobila lastno vodno črpališče, od skupine za civilni nadzor Magne redno mesečno obveščanje javnosti o svojem nadzorstvenem početju.

Poskrbi naj se še za uveljavitev določb kazenskega zakonika, ki se nanašajo na kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine.

Leben: Včasih prevlada državni interes

Leben je po sestanku pretekli teden sicer dejal, da mora skrbeti za zdravje in okolje v Sloveniji, a da v nekaterih primerih prevlada državni interes. Počivalšek je danes spomnil, da Magna v prvi fazi namerava zaposliti 404 ljudi, v drugi in tretji, za kateri je že sprožila postopke, pa dodatnih 3.000.

Tudi Marinček je v svojih nastopih poudarjal, da je varovanje pitne vode širša problematika. "Ne gre samo za gradnje, gre tudi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil na vodovarstvenih območjih," je opozoril pretekli teden in ob Magni naštel še gradnjo kanala C0 v okviru projekta gradnje kanalizacijskega omrežja na območju Ljubljane, uporabo gnojevke iz bioplinarne Črnomelj in traso tretje razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom.

Magna je za v Sloveniji načrtovano proizvodnjo začasno začela opravljati v tovarni v Gradcu.

Spremembe zakona o Magni ne bo