Foto: BoBo
Foto: BoBo

Vodstvo podjetja Engrotuš in predstavniki Sindikata Tuš so v torek podpisali kolektivno pogodbo, ki določa najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih in ureja delovne razmere, so sporočili iz Engrotuša. Poudarili so, da dogovor vključuje postopno zvišanje najnižje osnovne plače za posamezna delovna mesta. Najnižja osnovna plača za delovno mesto prodajalka oz. prodajalec bo že z junijsko plačo 1.270 evrov bruto, kar je nekaj nad minimalno plačo, ki je letos 1253 evrov bruto.

Osnovna plača prodajalcev v Tušu se bo vsako leto usklajevala z minimalno plačo, kar pomeni, da Tuševi prodajalci ne bodo več pod minimalno plačo. "Dogovor ureja tudi uskladitve dviga najnižjih osnovnih plač po ostalih tarifnih razredih in delovnih mestih ter uskladitve najnižjih osnovnih plač vsakega 1. julija tekočega leta z inflacijo, vendar ne več kot za 3 odstotke letno," so zapisali v sporočilu za javnost.

Tuševi prodajalci so se sicer še konec decembra borili za plačo 1203 evra, vodstvo jim je takrat ponudilo 1180 evrov, nakar so odpovedali predvideni stavkovni dan.

V torek sklenjeni pogodbi je poleg osnovne plače vključena tudi razporeditev delovnega časa, posebne obremenitve in opravljanje dela v drugi enoti oz. nadomeščanje. Pogodba predvideva pravico do odklopa in ureditev agencijskega dela, agencijski delavci bodo morali po novem po šestih mesecih dobiti ponudbo zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba ureja tudi delovni čas in kraj opravljanja dela, ki je omejen na prodajalne oz. enote, ki od kraja bivanja zaposlenega niso oddaljene več kot 50 kilometrov oz. do 30 kilometrov za starše otrok do 1. razreda osnovne šole, premestitve pa so časovno omejene na 30 dni v letu. Vključen je tudi šestdnevni oskrbovalni dopust.

Ob podpisu pogodbe je predsednica sindikata Tuš Mirjana Janjić dejala, da so imeli v zadnjih šestih mesecih, po lanski napovedi stavke, v Tušu učinkovit socialni dialog. "Pogajanja so potekala zgledno in konstruktivno. Pred tremi leti, v začetku organiziranja sindikata, so se vse te zahteve, ki smo jih zdaj dosegli, zdele nemogoče. Ampak skupaj nam je uspelo to, kar je bilo prejšnja leta nemogoče. Ogromno časa in dela smo vložili, da smo se kot delavci otresli strahu in začeli verjeti v možnost dogovora. Brez sindikata bi še zmeraj stali na mestu, nič se ne bi spremenilo, kvečjemu bi bilo še slabše."

Direktor podjetja Engrotuš Dušan Mitič pa je dejal: "Pogajanja s predstavniki sindikata so bila korektna, in zadovoljni smo, da smo dosegli dogovor tako glede plač kot tudi delovnih razmer. Naš skupni interes je čim bolje poskrbeti za naše sodelavce. Verjamem, da nam bo dal ta dogovor še dodaten zagon, da bomo skupaj poskrbeli za čim boljšo ponudbo in zadovoljstvo naših kupcev, saj brez njih ni naših delovnih mest."

Juvan: Dvig minimalne plače, pasivni dvig vseh plač

Dan Juvan. Foto: Zajem zaslona
Dan Juvan. Foto: Zajem zaslona

Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je komentiral, da nedavne spremembe zakona o delovnih razmerjih in dolgoletna prizadevanja stranke Levica za dvig minimalne plače povzročajo konkretne izboljšave za zaposlene.

Izid kolektivnih pogajanj v Engrotušu po Juvanovem prepričanju dokazuje tezo, da bo dvig minimalne plače povzročil pasivni dvig vseh plač. Nova kolektivna pogodba je po njegovem mnenju tudi dober primer, kako lahko pravice, ki jih je država vpeljala ob zadnji spremembi zakona o delovnih razmerjih, ob ustrezni organiziranosti delojemalcev zaživijo v praksi ali pa so celo izboljšane.

Iz nove kolektivne pogodbe v Engrotušu je poudaril dogovorjenih šest dni plačanega dopusta za žrtve nasilja, več pravic za delavce, ki skrbijo za družinske člane, plačan oskrbovalski dopust, kar presega zakonsko normo, in uresničevanje pravice do odklopa. Pomembno zmago po Juvanovem prepričanju predstavlja tudi določba, po kateri bo Engrotuš agencijskim delavcem po petih mesecih ponudil pogodbo o zaposlitvi.