Delničarji Gorenja so zavrnili razrešitev dveh članov nadzornega sveta družbe. Foto: BoBo
Delničarji Gorenja so zavrnili razrešitev dveh članov nadzornega sveta družbe. Foto: BoBo
Franjo Bobinac je dejal, da je izredna skupščina o odpoklicu dveh nadzornikov tik pred iztekom njunega mandata "neprimerna in nepotrebna". Foto: BoBo
Delničarji Gorenja niso izglasovali zamenjave nadzornikov
Zavrnjen predlog manjšinskih delničarjev Gorenja

Za zamenjavo nadzornikov pred potekom mandata je bila glede na statut družbe potrebna 75-odstotna večina prisotnega kapitala na skupščini.

Zamenjavo dveh nadzornikov je predlagala družba Home Products Europe, katere zastopnik je Philip Alexander Sluiter, predlog pa so podprle še Raiffeisenbank Austria, Splitska banka, Unicredit Bank Hungary. Naklonjeni so mu bili tudi v društvu delničarjev Gorenja.

Zagovorniki odpoklica so predlagali, da bi namesto Voljča in Slavinca v nadzorni svet Gorenja imenovali Sluiterja in nekdanjega direktorja Steklarne Rogaška Roberta Lična. Menili so namreč, da je treba nadzorni svet okrepiti z novimi člani, ki imajo vrhunska znanja in izkušnje v industriji gospodinjskih aparatov in financah, kar bi pripomoglo k boljšemu poslovanju, razvoju in stabilnosti družbe.

Prestrukturiranje in pozicioniranje na trgih
Sluiter je decembra v pogovoru za časnik Finance dejal, da bi bilo treba Gorenje prestrukturirati – osredotočiti bi se morali na izdelke in trge z višjo dodano vrednostjo, nadaljevati filozofijo o naprednih izdelkih, a biti prilagodljivejši, treba bi bilo tudi preveriti pozicioniranje Gorenja na posameznih trgih, je navedel.

Bobinac: Skupščina povsem nepotrebna
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je decembra dejal, da izredna skupščina ni potrebna, saj se nadzornikom čez nekaj mesecev izteče mandat. Nadzorniki Gorenja so novembra v odzivu na zahtevo za sklic skupščine zapisali, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom, da pa je dejstvo, da mnenje enega delničarja ni osnova za menjave v nadzornem svetu.

Posojilo Intersolarju v celoti poplačano
V Gorenju so se odzvali na Sluiterjeve obtožbe zoper upravo Gorenja in Bobinca glede posojila podjetju Intersolar leta 2008. Posojilo družbi Intersolar je revizijska komisija nadzornega sveta na osnovi anonimne prijave obravnavala na posebni seji decembra 2010, in sklenila, da ponoven pregled posojila opravi podjetje Grant Thornton. Končno poročilo so nato obravnavali eno leto pozneje (decembra 2011) in sklenili, da uprava ni ravnala nezakonito, temveč znotraj zakonskih okvirjev, ne pa skladno z načeli dobrih praks in korporacijskega upravljanja

Nadzorni svet Gorenja je nato potrdil poročilo revizijske komisije in s tem poročilo družbe Grant Thornton ter naložil revizijski komisiji, da mora spremljati odplačevanje reprogramiranega posojila. Posojilo družbi Intersolar je bilo v celoti poplačano. Poplačana je bila tako glavnica kot pripadajoče obresti, so še navedli v Gorenju.

Največji posamični delničarji Gorenja so glede na podatke s konca novembra lani Kad (16,37 odstotka), Mednarodna finančna korporacija (IFC) iz skupine Svetovne banke (11,80 odstotka), Panasonic Corporation (10,74 odstotka), imetnik fiduciarnega računa pri poljski klirinško depotni družbi KDPW (7,73 odstotka) in Home Products Europe (5,00 odstotka).

Delničarji Gorenja niso izglasovali zamenjave nadzornikov
Zavrnjen predlog manjšinskih delničarjev Gorenja