Prihodek od prodaje industrijske proizvodnje se je v decembru 2016 na mesečni ravni prav tako zvišal za 1,3 odstotka. Najizraziteje se je zvišal pri proizvodih za investicije, in sicer za 6,4 odstotka. Foto: MMC RTV SLO
Prihodek od prodaje industrijske proizvodnje se je v decembru 2016 na mesečni ravni prav tako zvišal za 1,3 odstotka. Najizraziteje se je zvišal pri proizvodih za investicije, in sicer za 6,4 odstotka. Foto: MMC RTV SLO

Tudi decembra je bila industrijska aktivnost glede na prejšnji mesec višja, in sicer za 1,3 odstotka. Kot ugotavlja Surs, je bil lani prihodek od industrijske proizvodnje v primerjavi z letom 2015 višji za 5,8 odstotka. Na tujem trgu se je prihodek zvišal za 8,9 odstotka, na domačem trgu pa se je znižal 6,5 odstotka.

V predelovalnih dejavnostih se je proizvodnja lani zvišala za osem odstotkov, v rudarstvu za 2,3 odstotka, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je bila za 5,3 odstotka nižja kot leta 2015.

Rast vrednosti industrijske proizvodnje je bila najopaznejša pri trajnih proizvodih za široko porabo, in sicer se je zvišala za 16 odstotkov, sledili pa so proizvodi za investicije, ki so se zvišali za 15 odstotkov.

Industrijska aktivnost je bila v decembru glede na november višja za 1,3 odstotka, kar na Sursu pripisujejo večinoma posledicam pozitivne rasti v predelovalnih dejavnostih.

Prihodek od prodaje industrijske proizvodnje se je v decembru 2016 na mesečni ravni prav tako zvišal za 1,3 odstotka. Najizraziteje se je zvišal pri proizvodih za investicije, in sicer za 6,4 odstotka.

Kot še ugotavljajo na Sursu, se decembra celotna vrednost zalog ni bistveno razlikovala od vrednosti v novembru; zvišala se je za 0,1 odstotka. Znatno pa se je zvišala na letni ravni, in sicer za 6,8 odstotka. Ob tem so na statističnem uradu zapisali, da vrednost zalog še naprej narašča.