Dosedanji prvi nadzornik Dušan Hočevar je odločitev označil za nenavadno in omenil sum netransparentnosti. Foto: BoBo
Dosedanji prvi nadzornik Dušan Hočevar je odločitev označil za nenavadno in omenil sum netransparentnosti. Foto: BoBo
SDH zamenjal štiri Darsove nadzornike

Država je na današnji skupščini Darsa zamenjala štiri od šestih nadzornikov upravljavca slovenskih avtocest: predsednika Dušana Hočevarja in člane Ivana Križniča, Roberta Čehovina ter Silvo Savšek. Novi nadzorniki so postali Gregor Lukan, Robert Ličen, Gregor Osojnik in Andraž Lipolt. Hočevar je odločitev označil za nenavadno in omenil sum netransparentnosti.
V SDH-ju so dejali, da so delničarji Darsa upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo njihove interese, in odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Na podlagi presoje kriterijev, ki naj bi jih izpolnjevali člani nadzornega sveta, so tako ocenili, da dosedanja sestava nadzornega sveta Darsa ni zagotavljala "optimalne heterogene strokovne zastopanosti".

"Z namenom, da se tudi v bodoče zagotovi skrb za uresničevanje sprejete strategije družbe in načrtovane razvojne usmeritve države, so bila pri sestavi novega nadzornega sveta upoštevana izključno strokovna znanja in izkušnje, ki se med posameznimi člani ustrezno dopolnjujejo," so še zatrdili.

Ministrstvo skopo s pojasnili
Na ministrstvu za infrastrukturo danes sicer niso želeli podrobneje komentirati navedb medijev o pritiskih odhajajočega infrastrukturnega ministra Sama Omerzela na nadzornike in predsednika uprave Dars Matjaža Kneza zaradi njihovega delovanja na področju naložb in nekaterih poslov.

Nič bolj zgovorni niso bili glede današnjih navedb Slovenskih novic, da je vodja Omerzelovega kabineta Dejan Kmetič nadzornike marca pozval k odstopu, dosedanji predsednik nadzornega sveta Hočevar pa je to dejanje prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK).
KPK zaznal korupcijska tveganja
V KPK-ju pa so potrdili, da so vodili postopek glede sumov nedovoljenega vplivanja na zamenjavo nadzornikov Darsa in ravnanj SDH-ja v nasprotju s pričakovano integriteto.
Ugotovili so, da v postopku zamenjave nadzornikov Darsa niso bila upoštevana osnovna merila preglednosti ter da dokumentacija in podatki potrjujejo sum političnega kadrovanja in izrazitega tveganja za korupcijo.

Konec junija so zato že seznanili ministrstvo, vlado, SDH in Dars, so pojasnili. SDH je nato v odzivu na njihove ugotovitve izrazil namero po povečanju preglednosti postopkov imenovanj in razrešitev nadzornikov družb v lasti države, so pristavili.

Komisija bo v zvezi z imenovanji in razrešitvami članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države v bližnji prihodnosti izdala tudi sistemsko načelno mnenje in z njim seznanila javnost, so še napovedali.

Maščevanje?
Prav na zaključke KPK-ja je danes v izjavi za medije spomnil dosedanji prvi nadzornik Hočevar. Ta je zatrdil, da ima država kot lastnik sicer po zakonu vedno možnost, da razreši nadzornike. Se mu pa glede na dogajanja izpred nekaj mesecev odločitev zdi nenavadna in neprimerna oziroma nanjo pada sum o netransparentnosti. Ni pa želel komentirati pomislekov, da je novi nadzorni svet političen.

Hočevar je povedal, da vsebinskih razlogov za menjavo ne pozna, na današnji skupščini pa se je kot razlog po njegovih besedah navedlo samo dejstvo, da ima lastnik to možnost. Pri tem je spomnil na dobro poslovanje Darsa in opozoril, da bi bilo verodostojno, če bi država to pri svoji odločitvi upoštevala.

29,69 milijona evrov čistega dobička
Družba je v prvem polletju zabeležila 29,69 milijona evrov čistega dobička, kar je 438 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki Darsa so v prvem polletju dosegli 168,9 milijona evrov, kar je devet odstotkov več od načrtov in 19 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Ob teh rezultatih bi bilo po njegovem mnenju korektno, da novi nadzorniki dopustijo, da sedanja uprava zaključi svoj mandat. V upravi poleg Kneza sedijo še Tine Svoljšak, Franc Skok in delavski direktor Marjan Sisinger.

SDH zamenjal štiri Darsove nadzornike