Foto:
Foto:


SDS
Finančna sredstva bi zagotovili z evropskimi sredstvi, iz obstoječih namenskih virov (nadomestilo za uporabo cest, stavbna pravica Darsa), iz koncesijskih sredstev ter z boljšim načrtovanjem in večjo gospodarnostjo pri izvedbi projektov.
Okrepiti moramo neodvisno stroko na področju jedrske energije. Predvsem pa zagovarjamo obnovljive vire energije.
Menimo, da gensko spremenjeni organizmi (GSO) v prehrani oziroma pridelavi hrane niso ustrezni in primerni in niso povsem varni.
ZaAB
Energetski projekti se bodo financirali predvsem iz lastnih sredstev HE in GEN Energije. Prometno infrastrukturo bi financirali predvsem preko kohezijskega sklada, lastne udeležbe, nekaj tudi s pomočjo EBRD.
Zavzemamo se za ohranitev in podaljšanje jedrske proizvodnje električne energije v Krškem. Potreben je celovit in tehten premislek o novi energetski strategiji Slovenije.
Prizadevali si bomo, da Slovenija ostane država, kjer pridelava GSO ni dovoljena.

A.N.