Najraje so k nam vlagali Avstrijci. Foto: Reuters
Najraje so k nam vlagali Avstrijci. Foto: Reuters

Več je bilo tudi slovenskih neposrednih naložb v tujino – te so konec leta 2014 znašale 5,3 milijarde evrov, kar je skoraj tri odstotke več kot leta 2013, je razvidno iz poročila Banke Slovenije.

Med državami vlagateljicami prevladujejo države članice EU-ja in Švica, med njimi pa so najpomembnejše Avstrija, Italija, Nemčija in Hrvaška. Te so največ vlagale v trgovino na drobno.

Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami so konec lanskega leta predstavljala 4,5 odstotka vseh slovenskih podjetij brez finančnih posrednikov, kar je isti delež kot v letu 2013. Največ, 12 odstotkov, jih je delovalo v predelovalni dejavnosti, ob tem pa so ta podjetja zaposlovala skoraj polovico vseh zaposlenih v podjetjih s tujim kapitalom.

Tuja podjetja so v povprečju svoje zaposlene plačevala tudi 12,5 odstotka bolje, kot je povprečna plača v Sloveniji. Prav tako so podjetja s tujimi neposrednimi naložbami dosegala višji čisti dobiček na zaposlenega in višjo dodano vrednost na zaposlenega.