Delavke, ki so ob rojstvu otroka izkoristile materinski dopust dlje od 15 dni, in drugi, ki so bili z dela odsotni zaradi starševskega dopusta, so namreč dobili nižjo božičnico.

Podjetje je tako nekatere zaposlene diskriminiralo na podlagi njihovih osebnih okoliščin nosečnosti, materinstva in starševstva, so zapisali pri zagovorniku.

Po njihovih besedah je primer poseben. Podjetje je namreč pravilno in nediskriminatorno določilo, da bodo polno božičnico prejeli tudi tisti, ki so bili med letom, za katerega je bila ta izplačana, odsotni zaradi svojih osebnih okoliščin oziroma razlogov, na katere niso mogli vplivati. Pri tem pa je neupravičeno določilo omenjeno izjemo.

Zagovornik se je primera lotil na podlagi anonimne prijave zaposlenega v podjetju. Po ugotovitvah v postopku ugotavljanja diskriminacije je podjetje z odločitvijo, da se božičnica zaposlenim ne zniža, če bodo med letom upravičeno odsotni zaradi razlogov, ki izvirajo iz njihovih osebnih okoliščin, denimo zdravstvenega stanja, sicer upoštevalo zakon o varstvu pred diskriminacijo.

Hkrati pa je podjetje polno božičnico neupravičeno odreklo delavkam, ki so materinski dopust izkoristile dlje kot 15 dni, kolikor ga morajo po zakonu izrabiti obvezno. Božičnico je odreklo tudi vsem drugim zaposlenim, ki so ob rojstvu otroka izkoristili starševski dopust, je ugotovil zagovornik.

Glede na to je ugotovil, da je podjetje nekatere zaposlene diskriminiralo. "Tudi nosečnost, materinstvo in starševstvo so namreč po zakonu o varstvu pred diskriminacijo osebne okoliščine, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan manj ugodno," je poudaril.

V odločbi je pojasnil, da je odsotnost z dela zaradi materinstva, očetovstva oziroma starševstva ena od pravic delavcev, ki jih delodajalci ne smejo preprečevati ali omejevati. Prav tako zaposleni zaradi koriščenja zakonskih ugodnosti, ki jim pripadajo na podlagi njihovih osebnih okoliščin, ne smejo biti obravnavani manj ugodno. "Ko se to zgodi, je to diskriminacija tudi po zakonu o delovnih razmerjih," je izpostavil.

Zagovornik je pri izplačilu božičnice že večkrat ugotovil diskriminacijo. Tako je, denimo, o dveh novih primerih poročal decembra lani. Dogovorjena merila so namreč v slabši položaj postavila zaposlene, ki so bili med letom odsotni zaradi bolezni, starševstva in nege bolnih otrok, kar je po zakonu o varstvu pred diskriminacijo prepovedano, je zapisal takrat.