Na seji sta bila razrešena Matej Runjak in Matej Pirc. Foto: BoBo

Skrbnik državnega premoženja namreč do konca ni želel uresničiti odločbe urada Informacijskega pooblaščenca, ki je odločil, da nam po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja posnetek mora predati. Še več: SDH se je pritožil vse do ustavnega sodišča.

To je prvič, da je javnosti razkrit kakršen koli tonski posnetek sej nadzornega sveta.

Večerna seja nadzornega sveta SDH-ja je potekala v pisarni podjetja Neos v lasti takratnega predsednika nadzornega sveta holdinga Damjana Beliča. Trajala je dobrih 14 minut in razen nekaj začetnih glasov je na posnetku slišati samo Beličev glas. Na seji naj bi bili še Duško Kos, Drago Ferfolja, Lidija Glavina in Barbara Smolnikar.

Damjan Belič. Foto: BoBo

"Ob upoštevanju vseh zakonskih odločb je nadzorni svet sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata sedanje uprave Mateja Pirca in Mateja Runjaka, saj gre v vsakem primeru za redni iztek mandata predsednika in člana uprave," je slišati Beliča razglasiti ugotovitveni sklep.

Če je bil ta sklep tako jasen, zakaj je imel SDH leta 2015 toliko težav pri pojasnjevanju razlogov za bliskovito menjavo Mateja Pirca in Mateja Runjaka? Takole so se vrstila sporočila. Prvo: Nadzorni svet SDH je odpoklical upravo. Drugo sporočilo: Nadzorni svet je zamenjal upravo. V tretjem sporočilu so na SDH-ju navedli nov razlog, da gre za iztek mandata. A če je šlo za iztek mandata, zakaj sta Pirc in Runjak ob odhodu dobila 30.000 evrov?

Nazaj k seji in sprejemu sklepov. "Odpiram razpravo, ni razprave. Dajem predlog sklepa na glasovanje. Ugotavljam, da so vsi člani za. Sklep je soglasno sprejet. Prehajam na sklep ... [Vsi tiho]."

In ne nazadnje zaključek seje, spet brez vtisa, da je kdo razen predsednika sploh tam. "Predlagam, da preko PR obvestimo medije. Ja? [Nihče ne odgovori]."

Še to: "Seja zaključena ob 19:25 uri."

Vsa vprašanja smo danes zastavili takratnemu predsedniku nadzornega sveta. Belič pred kamero ne želi, pravi pa, da je posnetek pristen. Z objavo posnetka se ni strinjal, saj je prepričan, da bodo zdaj nadzorniki bolj pazili, kaj govorijo na sejah. Spomnimo, na tej seji ni govoril nihče razen njega.

Da je bila seja nadzornikov zunaj prostorov SDH-ja in da so sklepe potrdili soglasno, nam je potrdil tudi takratni in zdajšnji član nadzornega sveta Duško Kos. Tudi sam tako kot Belič meni, da magnetogrami ne bi smeli biti javni. Belič zaradi izgube zaupanja preostalih članov ni več predsednik nadzornega sveta SDH-ja. Iz holdinga pa so sporočili, da je njihova dolžnost skrbno preveriti določbo o kršitvi varstva osebnih podatkov in da so zato izkoristili vsa pravna sredstva.

Prvič razkrit posnetek seje nadzornikov SDH-ja

Seja nadzornega sveta je potekala konec oktobra 2015. Ker ni bilo jasno, kaj se je na tisti seji pravzaprav dogajalo, je TV Slovenija od SDH-ja skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zahtevala posnetek seje. SDH je televizijo zavrnil, zato se je novembra istega leta obrnila na urad informacijskega pooblaščenca. Ta je aprila 2018 izdal odločbo, da smo upravičeni do posnetka.

SDH se je nato pritožil na upravno sodišče, ki je dve leti pozneje odločilo, da nam posnetek res pripada. A se je SDH pritožil še na vrhovno, v drugem primeru pa celo na ustavno sodišče.

Tudi tam je bil neuspešen. Ker so v SDH-ju izčrpali vsa pravna sredstva, so TV Slovenija pred nekaj dnevi napisali, da za izročitev posnetka potrebujejo še en mesec, saj prenavljajo prostore. A je k sreči imel kopijo posnetka urad informacijskega pooblaščenca. Poskus zavlačevanja jim je torej spodletel.

Kakor koli, pridobitev posnetka je nedvomno uspeh za javni interes, na TV Slovenija pa se sprašujejo, kako uporabni so pridobljeni podatki po štirih letih.