Petrolova stavba v Ljubljani. Foto: RTVSLO
Petrolova stavba v Ljubljani. Foto: RTVSLO

Delavski predstavniki v družbi Petrol nasprotujejo zadnjemu predlogu uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Predlog uredbe namreč podaljšuje obračunsko obdobje na 28 dni ter ohranja dozdajšnjo najvišjo dovoljeno višino marže pri prodaji pogonskih goriv. "Marže pri naftnih derivatih ne pokrivajo stroškov poslovanja in so skoraj trikrat nižje od povprečja v Evropski uniji. Stroški podjetja rastejo, marže se nižajo, tu ni logike," so zapisali v javnem pismu.

Sorodna novica Se bo cena naftnih derivatov odslej določala na 28 dni?

Pismo je naslovljeno na predsednika vlade Roberta Goloba, ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra, ministra za finance Klemna Boštjančiča, ministra za gospodarstvo Matjaža Hana in ministra za delo Luko Mesca.

Predlog uredbe po njihovih navedbah ogroža rentabilno poslovanje podjetja, s tem pa socialno varnost zaposlenih in njihovih družin. Dozdajšnja regulacija je že pustila "velike posledice" pri zaposlenih, ki so se pokazale pri varčevanju s stroški dela in upočasnitvijo razvojnih projektov, sporočajo. To obenem postavlja pod vprašaj dolgoročne namene države kot delničarja. "V luči teh opažanj se ne moremo izogniti vprašanju: komu je v interesu zmanjševanje vrednosti podjetja, ali se mar pripravlja teren za morebitno prodajo Petrola?"

Predstavniki zaposlenih opozarjajo, da si pri ceni naftnih derivatov največji kos pogače odreže država. "Poudarjamo, da marža naftnih trgovcev predstavlja le pet odstotkov v strukturi končne maloprodajne cene, medtem ko davki in dajatve predstavljajo več kot 50 odstotkov končne cene in so se v zadnjem obdobju občutno povečali. V zadnjem letu in pol so se dajatve, ki jih pobere država, zvišale za skoraj 30 odstotkov, marže pa so se znižale za več kot 20 odstotkov," zatrjujejo.

Sorodna novica Ustavno sodišče ne bo presojalo omejitve marž naftnih trgovcev

Podpisniki menijo, da je predlog uredbe tudi v nasprotju z zakonom o nadzoru nad cenami, saj "ne temelji na strokovni podlagi", ker razmere na trgu ne zahtevajo več ukrepov regulacije cen; poleg tega pa postopki sprejemanja uredb potekajo brez obravnave Sveta za cene.

Vlado pozivajo k odpravi regulacije cene pogonskih goriv, ki po njihovih trditvah ogroža poslovanje podjetja. "Naj ob tem omenimo, da cene goriv znotraj Evropske unije poleg Slovenije regulirata samo še dve državi, kar pove svoje o gospodarskem okolju v Sloveniji."

Pismo so podpisali delavski direktor Zoran Gračner, predsednik Sindikata delavcev skupine Petrol Boštjan Marinko, predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu Alen Mihelčič, Marko Šavli in Robert Ravnikar, slednji je tudi predsednik Sveta delavcev družbe.

V prvem četrtletju 15 milijonov evrov čistega dobička

Skupina Petrol je prejšnji teden navedla, da je v prvem četrtletju imela 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je 19 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani. Čisti dobiček je bil ob tem s 15 milijoni evrov nižji za 40 odstotkov. Po navedbah družbe je glavni vzrok regulacija cen.

Kaj določa predlog uredbe

Predlog je pripravilo ministrstvo za okolje, ki želi bolj stabilne in predvidljive cene. Kaj predvideva?

Nove cene bodo tako kot doslej začele veljati ob torkih, bi pa veljale štiri tedne, ne več dva tedna. Nova uredba bi začela veljati v torek, 18. junija, veljala pa bi leto dni. Metodologija določanja cen bo ostala enaka.

Sorodna novica Ustavno sodišče ne bo presojalo omejitve marž naftnih trgovcev

Najvišje dovoljene marže bodo ostale takšne: za dizelsko gorivo znaša marža 0,0783 evra, za 95-oktanski bencin 0,0794 evra in za kurilno olje 0,08 evra na liter.

Tudi po novem regulirane cene naftnih derivatov ne bi veljale za servise na avtocestah in hitrih cestah.

Vlada je najvišjo dovoljeno višino marže prvič omejila konec lanskega novembra. Zoper to odločitev sta družbi Petrol in Mol vložili pobudi za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje, kar pa je ustavno sodišče zavrglo.