Zaradi monopolne vloge podjetja Piloti Koper bi utegnila stavka ohromiti ves promet v Luki Koper, razen nevarnega in pokvarljivega tovora. Foto: BoBo

Piloti Koper je podjetje, ki edino lahko izvaja storitve pomorske pilotaže, ki je nujna pri pristaniški dejavnosti Luke Koper. A v podjetju s 13 zaposlenimi so odnosi dodobra načeti, kar lahko v praksi privede do blokade tovornega prometa v Luki Koper. V Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper (SŽPD) so namreč napovedali stavko za 3. april, če vodstvo podjetja Piloti Koper ne izpolni njihovih stavkovnih zahtev.

Zaposleni piloti in vozniki plovil so se na SŽPD obrnili zaradi čedalje slabših razmer za delo v podjetju. V prvi vrsti zahtevajo dvig plač, in sicer v vrednosti 50 odstotkov za pilote in 75 odstotkov za vodje čolnov. Stavkovne zahteve pa se nanašajo tudi na varstvo pri delu. Po navedbah sindikatov imajo zaposleni pri delu na voljo dve plovili, proizvedeni pred slovensko osamosvojitvijo. Prav tako naj bi bila zastarela tudi varnostna oprema, s čimer je ogroženo zdravje in varnost zaposlenih. Zaradi delovnih pogojev naj bi bilo po naših neuradnih informacijah tudi več daljših bolniških odsotnosti.

Namesto dialoga pisna opozorila pred odpovedjo
V SŽPD-ju ob tem poudarjajo, da so z vodstvom poskušali vzpostaviti dialog od oktobra lani, a so na strani delodajalca naleteli na gluha ušesa. Še več. Po predstavitvi stavkovnih zahtev naj bi prokurist podjetja Valter Kobeja "izbral taktiko ustrahovanja in pritiskov na vse zaposlene, ki so člani sindikata". Tako med drugim predstavnikom sindikatov ni dovolil prisotnosti na sestankih, nekaterim članom pa je, tako SŽPD, vročal "povsem neutemeljena pisna opozorila pred odpovedjo pogodbe".

V podjetju nasprotno trdijo, da so pripravljeni na konstruktiven dialog. Tako je Valter Kobeja na naša vprašanja odgovoril, da so bili v podjetju vedno za konstruktiven dialog in da so ne nazadnje z zaposlenimi piloti sklenili dogovor, a želi SŽPD preprečiti realizacijo dogovora. V SŽPD-ju medtem opozarjajo, da je šlo za poskus enostransko vsiljenega dogovora, ki stavkovnih zahtev sploh ni naslovil.

Piloti Koper: SŽPD ni reprezentativen, stavka ni legitimna
Kobeja zavrača tudi trditve sindikata glede pogojev dela in varstva pri delu: "Podjetje izpolnjuje in presega vse predpisane zahteve z vplivom na delovna razmerja in pogoje dela," trdi Kodeja in dodaja, da je varnost skladna z zakonom. "Glede drugih očitkov oz. zahtev SŽPD-ja je ugotoviti, da so nesorazmerne, fiktivne ali niso sindikalnih vsebin, temveč posegajo v vodenje in organizacijo delovnega procesa, kar je po zakonu v izključni pristojnosti delodajalca."

Sicer pa Kobeja izpostavlja tudi, da SŽPD v podjetju Piloti Koper nima zahtevane reprezentativnosti, zato tudi stavka, "če bi do nje prišlo, ne bi bila legitimna". V sindikatu medtem poudarjajo, da se je za stavko odločila velika večina zaposlenih v podjetju. Na vprašanje, kakšna bi bila škoda ob morebitni stavki Kodeja, ne podaja ocene, saj jo je, kot trdi, težko oceniti, bi pa bila v vsakem primeru zelo velika. Kodeja ob tem trdi, da "vmešavanje nelegitimnega sindikata v poslovanje in organizacijo delovnega procesa povzroča veliko škodo."

V SŽPD-ju opozarjajo, da delajo zaposleni pri Pilotih Koper z zelo zastarelo opremo in plovili, ki so starejša od samostojne Slovenije. Foto: BoBo

Zaradi monopola pri pilotaži zaskrbljeni v Luki
Položaj pa z zaskrbljenostjo spremljajo tudi v Luki Koper, kjer morajo računati na storitve podjetja Piloti Koper, ki je edino, ki lahko izvaja pomorsko pilotažo v Sloveniji. Gre za strokovne nasvete, ki jih pilot podaja pri vodenju ladje med plovbo po pristanišču in predstavlja obveznost pri vplutju v Luko Koper. Predpisi sicer določajo, da mora biti tudi v primeru stavke poskrbljeno za nevaren tovor in pokvarljive tovore, bi pa stavka ohromila preostali tovor.

Storitev pomorske pilotaže sicer naročajo ladjarji, tako da Luka Koper s podjetjem Piloti Koper ni v neposrednem poslovnem odnosu, a kot poudarjajo, če te storitve ne bi opravljali Piloti Koper, je v Luki ne morejo zagotoviti, saj v koprskem pristanišču "žal druge alternative ni". Podjetje Piloti Koper ima že dobri dve desetletji monopol nad pomorsko pilotažo oziroma od leta 1996, ko jo je začelo izvajati privatizirano nekdanje luško podjetje pod vodstvom Kobeje, ki je pred tem bil direktor uprave za pomorstvo.

1,4 milijona dobička pri obvezni pomorski pilotaži
Zakonodaja sicer določa, da se dejavnost izvaja kot gospodarska javna služba, a razpisa za koncesijo za izvajanje pomorske pilotaže ministrstvo za infrastrukturo ni pripravilo od leta 1996. Po javno dostopnih podatkih iz Ajpesa je podjetje v letu 2017 ustvarilo dobrih 2,6 milijona evrov prihodkov od prodaje, pri čemer so stroški dela predstavljali skoraj 719 tisoč evrov, za amortizacijo so namenili nekaj manj kot 20 tisoč evrov in leto zaključili z nekaj več kot 1,4 milijona evrov dobička.

Stavko napovedali piloti v Luki Koper