Gregor Golobič je predstavil manifest za novo ekonomijo. Foto: BoBo
Gregor Golobič je predstavil manifest za novo ekonomijo. Foto: BoBo
Delavci
Zares bi skrajšal delovni čas. Foto: MMC RTV SLO

Predsednik stranke Zares Gregor Golobič je na novinarski konferenci predstavil nov programski dokument stranke z naslovom Manifest za novo ekonomijo.

Golobič: Treba je bolj radikalno razmišljati o vzrokih krize
Poudaril je, da se je potreba po tovrstnem dokumentu pokazala z njihovim vstopom v vlado, vendar ne zaradi same vlade, temveč zaradi časa "dramatične gospodarske krize", v katerem je ta vlada delovala. Z novim programski dokumentom po njegovih besedah ne zamenjujejo obstoječega programa stranke, ki so ga sprejeli leta 2008.

Prepričan je, da padec razvojnega modela v mednarodni skupnosti kaže na to, da je treba radikalneje razmišljati o vzrokih krize. "Kriza se je izostrila v razsežnostih, ki terjajo nove odgovore na nekatera nova vprašanja. S tem manifestom poskušamo zajeti te vidike na neki način, ki mislim, da mu drugi ponudniki političnih programov, stranke in gibanja, težko parirajo," je izpostavil.

Stranka je v Manifestu za novo politiko tako zapisala, da ne gre le za napake v obstoječem sistemu, ampak da je sistem napačen, pri čemer mislijo na neoliberalni ekonomski model, ki ga po njihovem označuje koncept nezadržne rasti, "ki se je z gospodarsko krizo izkazal za neučinkovitega, neuravnoteženega in neuspešnega tako na globalni kot na regionalni ravni".

Z novo ekonomijo se zato v Zaresu zavzemajo za gospodarski model, ki je poudarjeno trajnosten in družbeno odgovoren ter na novo premišlja naravo lastnine in vzorec rasti ter razvoja.

Zares bi uvedel javno objavo dohodninskih osnov
Na podlagi tega se zavzemajo za t. i. B-registracijo podjetij. To so, kot so zapisali, podjetja, ki imajo v statutu določeno, da dobička ne delijo lastnikom, ampak ga vlagajo v lasten razvoj in širitev ali za družbeno koristne cilje. Kot konkretne ukrepe predlagajo davek na finančne transakcije ter prodajo deleža v NLB-ju in preoblikovanje SID banke v Razvojno banko Slovenije.

Stranka podpira tudi povečanje števila zelenih delovnih mest in izvedbo zelene davčne reforme, kar pomeni obdavčitev onesnaženja, porabe energije, naravnih virov in surovin. Zares bi prav tako pravnim osebam prepovedal financiranje političnih strank, uvedel javno objavo dohodninskih osnov, zagotovil javnost premoženja vseh, ki odločajo o javnih sredstvih, in spremenil volilni zakon na način, da bi se ukinili volilni okraji, mandati poslancem pa bi bili razdeljeni izključno na podlagi preferenčnih glasov volivcev.

Pomembna se jim zdi tudi določitev razmerja med najnižjo in najvišjo plačo v posameznih ustanovah, s socialnimi partnerji pa naj bi preverili tudi možnost za skrajšanje delovnega časa. Golobič je pojasnil, da bi s skrajšanjem tedenskega delovnika na 36 ur pridobili 80 tisoč delovnih mest.