ZSSS opozarja na možnost veriženja pogodb o delu. Foto: BoBo
ZSSS opozarja na možnost veriženja pogodb o delu. Foto: BoBo

Predlagane spremembe zakona o tujcih vpeljujejo enotno dovoljenje za bivanje in delo, kot opozarjajo v ZSSS-ju, pa neusklajeno posegajo v številne zakone. To pomeni za zdajšnjo ureditev področja prebivanja in dela delavcev migrantov velike spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi bila lahko ogrožena pravica delavcev migrantov do pridobitve osebnega dovoljenja in spodbujeno veriženje pogodb o zaposlitvi ter oteženo delo dnevnih migrantov v Sloveniji.

Javna razprava o noveli se danes izteka, v ZSSS-ju pa so ob tem opozorili na neusklajenost med ministrstvom za gospodarstvo in ministrstvom za delo. Izvršni sekretar ZSSS-ja Goran Lukić je dejal, da iz predloga novele zakona ni razvidno, kdo bo kaj delal oziroma urejal. Kot je poudaril, novela kaže, da ni bilo zadostnega medresorskega sodelovanja med ministrstvom za notranje zadeve kot skrbnikom zakona o tujcih ter ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot skrbnikom delovne zakonodaje.

Delavci migranti v slabšem položaju
Koordinator projekta Integracijski paket za brezposelne migrante, begunce in prosilce za azil pri ZSSS-ju Marko Tanasić pa je opozoril na akutne težave delavcev migrantov. Tako je izpostavil, da se tujci, ki so invalidi in prebivajo v Sloveniji z dovoljenjem za začasno bivališče, ne morejo vključiti v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Opozoril je še, da zavodi za zaposlovanje iskalce zaposlitve napotujejo tudi k podjetjem, ki imajo blokirane ali celo zaprte bančne račune. "To pomeni, da zakonito izplačevanje plač in prispevkov ni mogoče in vodi v plačevanje plač 'na roke' ter neplačevanje prispevkov za socialno varnost," je dejal Tanasić.