Vodstvo Magne Steyr poudarja, da ima na voljo še alternativne lokacije v drugih državah. Foto: Reuters
Vodstvo Magne Steyr poudarja, da ima na voljo še alternativne lokacije v drugih državah. Foto: Reuters

Vlada in občina se bosta – če bo kanadsko-avstrijski investitor začel omenjeno naložbo – vsaka v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti zavzemala za to, da bodo pristojni organi in organizacije storili čim več za zagotovitev zdravega življenjskega okolja prebivalcev in nadgradnje obstoječe infrastrukture, je ob podpisu povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

"Predvideno je izvajanje posebnega monitoringa za nadzor zaščite podzemne vode. Prav tako bodo pristojni organi v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti zagotovili merilne naprave za merjenje kakovosti zraka v neposredni bližini razvojnega območja oziroma potencialnega vira onesnaženja ter sprejeli dodatne ukrepe za vgraditev do okolja prijaznih ogrevalnih sistemov," je spomnil minister in dodal, da bo dodatno opravljena tudi analiza vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na območju občine, zagotovljena pa bodo še sredstva za izvedbo ustreznih ukrepov.

Počivalšek je ob tem še dodal, da se vlada zaveda pomena varstva okolja in zagotavljanja kakovosti zraka, voda in tal in je zato prisluhnila konkretnim predlogom občine Miklavž, ki so bili pozneje usklajeni in zapisani v obliki memoranduma.

Vprašanje zadostne zmogljivosti kanalizacije in že sedanje onesnaženosti zraka ter posledičnega "nalaganja" vplivov po zagonu obrata je miklavški župan Leo Kremžar poudarjal večkrat, nazadnje ga je izpostavil na nedavni javni obravnavi v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.

"Nismo ne za za ne proti Magni. Če bomo dobili zagotovila, ki bodo nato izpolnjena in bodo prinesla zmanjšanje obstoječega onesnaževanja, da se bo naredil prostor za Magno in vse skupaj ne bo presegalo dovoljenega, nimamo nobene težave," je takrat dejal Kremžar.

Počivalšek pospešeno ureja vse za gradnjo Magnine tovarne
Počivalšek pospešeno ureja vse za gradnjo Magnine tovarne