Foto:
Foto:

Članica predsedstva Solidarnosti o delavskem soupravljanju podjetij, za katerega si novoustanovljena stranka prizadeva; MMC