Foto:
Foto:

Zadnje besede Petre Majdičeve kot še aktivne tekmovalke, STA.