Foto:
Foto:

Stavkajoči delavec v zdravstveni negi, MMC.