Tomaž Mastnak je sociolog in publicist. Foto: Založba *cf.
Tomaž Mastnak je sociolog in publicist. Foto: Založba *cf.

Citat je iz dela Črna internacionala: vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma, prvi zvezek, izšlo je leta 2019 pri založbi /*cf.