V sanacijo kulturnih spomenikov bo država v letih 2021-2022 vložila šest milijonov evrov in pol. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
V sanacijo kulturnih spomenikov bo država v letih 2021-2022 vložila šest milijonov evrov in pol. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-2022 sofinancirala država iz proračuna, namenjenega za kulturo, in za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinancirala iz proračuna, namenjenega za izvajanje zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi, je odprt do 9. februarja.

Namen razpisa je izvajanje zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS in spodbujanje naložb v sanacijo kulturnih spomenikov. Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov, in sicer sofinanciranje obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njihovih delov ter sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na delih nepremičnih spomenikov.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev v razpisu je 6,5 milijona evrov, je razvidno na spletni strani ministrstva za kulturo.

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, je odprt do 12. februarja. Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju intermedijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021, okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 100.000 evrov.