Zbirka sestoji iz več kot 20 tisoč enot različnih domoznanskih vsebin na papirju. Knjiga, podnaslovljena Predstavitev in poskus evidentiranja zasebne zbirke za javno dostopnost, prinaša življenjsko zgodbo tega zapriseženega zbiratelja. Po oceni poznavalcev gre za eno najobširnejših zasebnih zbirk domoznanskega gradiva pri nas.

Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

V Mariboru rojeni Primož Premzl je v otroštvu začel z zbiranjem vseh mogočih sličic za lepljenje v albume, v 70. letih minulega stoletja priljubljenih značk, nato pa se je poglobil v filatelijo in numizmatiko. Na začetku študija leta 1983 ga je starejši zbirateljski prijatelj seznanil s svetom starih razglednic in fotografij, s čimer se je začelo Premzlovo strastno zbiranje.

Skoraj 200 strani obsegajoča monografija z 12 poglavji je izšla pod streho Umetniškega kabineta Primoža Premzla. Foto: Univerzitetna knjižnica Maribor
Skoraj 200 strani obsegajoča monografija z 12 poglavji je izšla pod streho Umetniškega kabineta Primoža Premzla. Foto: Univerzitetna knjižnica Maribor

Zbirateljstvo kot način življenja
Zbirateljska dejavnost ga je kmalu privedla še do starih vedut, kartografije, knjig, plakatov in drobnih tiskov, večinoma vezanih na Maribor in širšo okolico. Njegova zbirka zemljevidov in delno zbirka starih grafičnih vedut sta razširjeni na celotno slovensko Štajersko, zbirka telovadnih društev Sokol in Orel pa zajema ves slovenski etnični prostor.

Premzl v uvodnem besedilu, naslovljenem Zbirateljstvo kot način življenja, predstavi svojo življenjsko zgodbo, razmišljanje o psihološko-socioloških vidikih zbirateljstva in kratko zgodovino zbirateljstva v svetu in pri nas. Sledi predstavitev zbirke po področjih, in sicer zemljevidi in načrti, vedute, fotografije, razglednice, plakati in drobni tiski, knjige in publikacije, zbirka tipkopisov in rokopisov Jožeta Curka, filatelija, osebnosti, Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor, telovadni društvi Sokol in Orel ter steklovina, porcelan, keramika ter ulične tablice in izveski za javno rabo.

Želja, da bi celotna zbirka postala del javno dostopne zbirke
"Kot Mariborčanu se mi je nekako zdelo samoumevno, da so to seveda vsebine, ki me v prvi vrsti zanimajo. Z zbirateljsko strastjo se je nabrala ta izjemna količina vsega gradiva. Kjer koli sem kar koli zanimivega videl na temo Maribora, sem tudi kupil, če je le imelo dostopno ceno," je povedal avtor za 3. program Radia Slovenija – Ars.

"Želja lastnika zbirke je, da se ne bi nikoli razdrobila in da bi v danem trenutku postala del javno dostopne zbirke ene od ustanov, ki so namenjene varovanju premične dediščine. Trenutek je pravšnji, da se zbirka postopoma evidentira in – z objavo na spletu – postane javno dostopna. S tem bo vsekakor postala bolj prepoznavna in bo imela več možnosti za vključitev v sistem javnih zbirk, kakršne so v domeni knjižnic, arhivov in muzejev in jih po zakonu podpirata država in lokalna skupnost," so zapisali v Univerzitetni knjižnici Maribor (UKM).

Monografija Zbirka Primoža Premzla javnosti približa zasebno zbirko, avtor pa razmišlja tudi o psihološko-socioloških vidikih zbirateljstva

Premzl je leta 1986 zaključil študij na oddelku za fiziko Pedagoške fakultete v Mariboru, leta 1992 pa je ustanovil založniško in galerijsko podjetje. Doslej je založil in izdal več kot 50 knjig iz umetnostne zgodovine, zgodovine in etnologije, izmed katerih med najpomembnejše sodi izdaja popolnega faksimila z naslovom Statut mesta Ptuj iz leta 1376. Premzlu so na lanskem Slovenskem knjižnem sejmu podelili Schwentnerjevo nagrado za pomemben prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva.

Monografijo Zbirka Primoža Premzla so predstavili na dogodku Zasedanja s knjigami v UKM-u, na katerem se je z njenim avtorjem pogovarjala Vlasta Stavbar.

Monografija Zbirka Primoža Premzla