Na gradu pa se je lani oglasilo 19.500 tujcev, kar je nekaj več od običajnega leta.

Ptujski grad, slikovita utrdba nad najstarejšim slovenskim mestom, stoji na griču, ki naj bi bil poseljen že od mlajše kamene dobe. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož
Ptujski grad, slikovita utrdba nad najstarejšim slovenskim mestom, stoji na griču, ki naj bi bil poseljen že od mlajše kamene dobe. Foto: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož

Med domačimi obiskovalci gre tako za organizirane skupine kot za družine in posameznike, med tujci pa je po mnenju bibliotekarja Martina Šteinerja zanimivo, da so bili prvič doslej najštevilnejši Madžari, katerih obisk sicer že nekaj let ves čas narašča. V skupni številki med tujimi gosti jih je bilo 11 odstotkov, medtem ko so za njimi tradicionalno najbolj pogosti obiskovalci Avstrijci in Italijani.

Med pogostejšimi obiskovalci so že na četrtem mestu Izraelci, sledijo jim Francozi, Nizozemci, Nemci, Španci, Belgijci, Američani, Poljaki in Rusi. Upravljavci gradu še vedno ugotavljajo, da ni velikega zanimanja obiskovalcev iz držav nekdanje Jugoslavije.

Ptuj je za nekatere tuje obiskovalce postojanka na poti proti morju. Foto: BoBo
Ptuj je za nekatere tuje obiskovalce postojanka na poti proti morju. Foto: BoBo

"Lani smo našteli 366 Hrvatov, kar je podobna številka kot tistih z Malte. Iz Srbije je prišlo 54 ljudi, kar je le nekaj več kot iz Nove Zelandije. Našteli smo osem Makedoncev, kolikor jih je bilo tudi iz Mehike ali Vietnama," je kot zanimivost navedel Šteiner. Zadnja leta opažajo, da se vseeno ustavljajo tudi turisti na poti proti morju, saj na primer poljske, češke ali slovaške obiskovalce dobijo pretežno v času poletja, prej in pozneje pa jih skoraj ni.

Obnova ozidja poteka, preostalo v načrtu

Na Ptujskem gradu še vedno poteka tudi delna obnova grajskega ozidja, ki se je na nekaterih delih že začel nevarno podirati. Kot je povedal direktor Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož Aleksander Lorenčič, so lani začeli sanacijo dveh delov med portalom in južnim stolpom ter del na skrajnem vzhodnem delu gradu.

Sanacija tega dela se po njegovih besedah bliža koncu. Če bo vreme podobno sedanjemu, računajo, da bi z njimi končali v mesecu dni. Ob tem dodaja, da je predvideno, da bi se sanacija celotnega ozidja sistematično nadaljevala tudi v prihodnje.

Stvari so se začele premikati tudi okoli konservatorskega načrta za celoten grajski kompleks. Kot je povedal Lorenčič, naj bi po zadnjih informacijah kmalu prejeli analitični del načrta, ki ga pripravlja restavratorski center Zavoda za varovanje kulturne dediščine in bo dal smernice za celovito ureditev tako objektov kot vsebine in krajine na grajskem kompleksu.

Kot so povedali na ministrstvu za kulturo, na Ptujskem gradu trenutno še vedno izvajajo statično utrditev in obnovo dela obstoječega zidu v vrednosti dobrih 250.000 evrov. Ob tem so pojasnili, da so med letoma 1998 in 2017 za obnovo gradu namenili skoraj 1,74 milijona evrov, od tega skoraj 640.000 evrov samo med letoma 2014 in 2017.

Letos nameravajo dokončati trenutna dela pri obnovi zidu, ki so jih začeli lani, ob tem pa bo izdelan projekt obnove naslednjega odseka zidu. V naslednjih letih načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije in postopno sanacijo drugih delov ozidja, kar bo odvisno tudi od razpoložljivega proračunskega denarja.

Na ministrstvu so še potrdili, da je v izdelavi tudi konservatorski načrt, ki bo predvidoma končan še letos. Kot dodajajo, se država zaveda, da je Ptujski grad kot celota izjemno pomemben kulturni spomenik z razvojnim potencialom za mesto Ptuj v kulturnem turizmu.

"Žal je področje kulture prezrto v trenutni finančni perspektivi, predvidevamo pa, da bo evropska sredstva v ta namen mogoče črpati iz sredstev prihodnje finančne perspektive," so še dodali na ministrstvu.