Dokument je pripravilo ministrstvo za kulturo v sodelovanju z resorji, katerih naloge segajo na področje varstva dediščine. Vlada je vsem ministrstvom in vladnim službam naložila, da v roku šestih mesecev v sodelovanju z resornim ministrstvom izdelajo akcijski načrt za obdobje 2020–2021. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Dokument je pripravilo ministrstvo za kulturo v sodelovanju z resorji, katerih naloge segajo na področje varstva dediščine. Vlada je vsem ministrstvom in vladnim službam naložila, da v roku šestih mesecev v sodelovanju z resornim ministrstvom izdelajo akcijski načrt za obdobje 2020–2021. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

"Zakon o varstvu kulturne dediščine določa, da strategija varstva dediščine na podlagi ocene ogroženosti dediščine in priložnosti za njen razvoj določi cilje, usmeritve in ukrepe celostnega ohranjanja dediščine, ki je predmet javne koristi," so sporočili z vlade.

Dediščina kot temelj nacionalne identitete
Izhodišče strategije je načelo celostnega ohranjanja dediščine kot temelja nacionalne identitete, kulturne raznolikosti Slovenije, ki se prepleta z izjemno krajinsko in biotsko raznovrstnostjo, privlačnosti države za življenje državljanov, izobraževanje, razvoj, umetniško ustvarjanje, turizem in druge gospodarske dejavnosti. Je temelj sodobne ustvarjalnosti in prepoznavnosti Slovenije v mednarodni skupnosti.

Cilj strategije je s pomočjo dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani družbi, pospešiti trajnostni razvoj Slovenije in izboljšati odnos družbe do dediščine.

"Strategija povezuje vse sektorje in področja. Nekatera ministrstva, na primer ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za področje turizma, že kontinuirano vključujejo ohranjeno kulturno dediščino v svojo turistično strategijo; ukrepi ministrstva za kmetijstvo za razvoj podeželja, ki so se izvajali v obdobju 2007–2013, so v EU predstavljeni kot eden od primerov dobrih praks v okviru strategije kulturne dediščine za 21. stoletje," so še zapisali na ministrstvu za kulturo.