Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Člen, ki določa pogoje za direktorja javnega zavoda, se spreminja tako, da je za direktorja lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje tudi pogoje s področja dela zavoda. Spreminja se tudi člen, ki se nanaša na sestavo sveta javnega zavoda, so na uradu vlade za komuniciranje (Ukom) zapisali v sporočilu za javnost.

Imenovanje direktorja javnega zavoda sicer ureja 36. člen zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Prvi odstavek 42. člena omenjenega zakona pa določa, da ima javni zavod svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev zavoda, ki imajo najmanj enega člana in največ do ene tretjine članov v svetu zavoda.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Določitev dejanskega števila predstavnikov delavcev v svetu zavoda pa je prepuščeno aktu o ustanovitvi javnega zavoda. Trenutno svet zavoda sestavlja pet članov, od tega en predstavnik delavcev.

Ker vlada sledi načelu, da je treba delavcem omogočiti večji vpliv na upravljanje javnega zavoda, se svet javnega zavoda razširja na šest članov, od tega na dva predstavnika delavcev javnega zavoda.

Sorodna novica Direktor Narodnega muzeja Pavel Car je odstopil. Vrečko: Spoštujem njegovo odločitev.

Na Ukomu so še zapisali, da bodo delavci omenjenih zavodov zdaj ustrezneje uresničevali svojo ustavno pravico do sodelovanja pri upravljanju javnega zavoda. S sklepom pa se spreminja tudi določba, ki ureja predčasno razrešitev člana sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, in sicer tako, da ga ustanovitelj lahko kadar koli predčasno razreši.

Odstop Carja in slabi odnosi znotraj Moderne galerije
Letos je odstopil direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car, večkrat so bili že izpostavljeni slabi odnosi med zaposlenimi in vodstvom ter vodstvom Moderne galerije in ministrstvom za kulturo.

Direktor Narodnega muzeja Slovenije Car je ta položaj zasedel decembra 2020. Njegovo imenovanje je dvignilo kar nekaj prahu, saj je tedanji minister za kulturo Vasko Simoniti pri imenovanju Carja na mesto direktorja muzeja preslišal mnenji obeh svetov javnega zavoda.

Tako svet kot strokovni svet muzeja sta namreč za najprimernejšo kandidatko izbrala dotedanjo direktorico Barbaro Ravnik. Poleg tega je imenovanja Carja na mesto direktorja postalo mogoče šele, ko je vlada spremenila ustanovitveni akt muzeja tako, da je nekoliko omilila merila za to delovno mesto.

Sorodna novica Aleš Vaupotič: "Med zaposlenimi v Moderni galeriji se vse bolj kažejo različna mnenja in pogledi"

Car je odstopil junija letos po zapletih ob napovedani razstavi Popotovanja. Po njegovem odstopu je 1. julija naloge vršilke dolžnosti direktorja muzeja prevzela Mateja Kos Zabel, do takrat kustosinja na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost in vodja organizacijske enote za programske storitve Narodnega muzeja Slovenije.

Aleš Vaupotič je vodenje Moderne galerije prevzel lani aprila. Vaupotiča je za novega direktorja Moderne galerije minister za kulturo Vasko Simoniti za obdobje petih let imenoval aprila lani, po treh razpisih v skoraj letu in pol. Svet Moderne galerije je sicer podprl kandidaturo Roberta Simoniška, strokovni svet pa prejšnjo direktorico Zdenko Badovinac.

Marca letos so se zaposleni v galeriji na vlado in tedanjega ministra za kulturo Simonitija obrnili z zahtevo po odstopu oz. njegovi razrešitvi. Med drugim so Vaupotiču očitali nekompetentno strokovno in upravno vodenje javnega zavoda ter neprimeren odnos do zaposlenih. Vaupotič je vse očitke zavrnil.