Mnogo let propadajoči Plečnikov stadion za Bežigradom. Foto: BoBo
Mnogo let propadajoči Plečnikov stadion za Bežigradom. Foto: BoBo

Ministrstvo za kulturo je razveljavilo kulturnovarstveno soglasje, ob tem pa so sporočili, da "z mnenjem ministrstva za kulturo še ni nič dokončno odločeno". Kot so še zapisali: "Ker je postopek še v teku, ni mogoče v javnost dati dokumentov, posredovanih na ministrstvo za okolje in prostor. Prepričani pa smo, da so tisti, ki so vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje, z mnenjem ministrstva za kulturo seznanjeni."

V nadaljevanju so pojasnili, da je osnovno stališče ministrstva za kulturo, da je odlok o razglasitvi stadiona za spomenik državnega pomena, ki ga je vlada sprejela pred sprejetjem občinskega podrobnega prostorskega načrta za ta del Bežigrada, temu prostorskemu načrtu nadrejen pravni akt in bi ga moral Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) pri izdaji svojega mnenja prednostno upoštevati.

"Glede drugih vprašanj, ki se nanašajo na naslednje korake pri prizadevanjih za ohranitev Plečnikovega stadiona, pa imajo ključno besedo njegovi lastniki in to je po zemljiškoknjižnih podatkih v največjem deležu Olimpijski komite Slovenije, po velikosti nepremičnin temu sledi podjetje v lasti gospoda Joca Pečečnika, medtem ko je Mestna občina Ljubljana pretežni zemljiškoknjižni lastnik vplivnega območja tega kulturnega spomenika, v katerem investitor želi doseči najvišjo gostoto pozidave," so še sporočili z ministrstva za kulturo.

Sorodna novica Europa Nostra opozarja: "Bežigrajski športni park ne sme dobiti gradbenega dovoljenja"

Med neslavnimi primeri najbolj ogrožene evropske kulturne dediščine
Omenimo, da je mreža organizacij za zaščito kulturne dediščine Europa Nostra Plečnikov stadion marca letos uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine za leto 2020. "Projekt BŠP ne sme dobiti gradbenega dovoljenja, saj bi to pomenilo uničenje in izgubo Plečnikovega stadiona, ki ni samo spomenik državnega pomena, ampak je pomemben tudi v širšem evropskem in svetovnem kontekstu," so med drugim zapisali pri Evropi Nostri v pismu, ki so ga julija naslovili na ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka, ministra za kulturo Vaska Simonitija in ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Glede nadaljnjih možnosti za obnovo Plečnikovega stadiona, ki bodo upoštevale varstveni režim iz odloka vlade o razglasitvi, se je ministrstvo za kulturo pripravljeno dogovoriti z družbeniki podjetja BŠP. "Država ni lastnik tega spomenika in brez partnerskega dogovora z lastniki takšnega projekta ni mogoče uresničiti," so sklenili na ministrstvu. Joc Pečečnik pa je napovedal, da se bo odzval po tem, ko bodo preučili omenjeni dokument.

Maketa Pečečnikovega projekta obnove stadiona. Foto: BoBo
Maketa Pečečnikovega projekta obnove stadiona. Foto: BoBo

Družba BŠP je sicer zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku podala 20. decembra 2018 in jo nato maja lani dopolnila. Februarja letos je ZVKDS projektu BŠP znova izdal kulturnovarstveno soglasje. Projekt BŠP je sicer kulturnovarstveno soglasje že imel, a kot je tedaj pojasnila predstavnica za odnose z javnostmi pri projektu BŠP Anja Markovič, so morali, ko so pri ministrstvu za okolje in prostor podali zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt, kulturnovarstveno soglasje pridobiti na novo. Z ZVKDS-a so maja letos sporočili, da so pri izdaji kulturnovarstvenega soglasja upoštevali veljavne pravne akte.

Projekt BŠP nameravajo graditi po načrtih berlinskega biroja GMP, ki je bil izbran na mednarodnem natečaju že v letu 2009. Načrt predvideva ohranitev in prenovo zgodovinskih elementov stadiona ter novogradnje – hotel, športno kliniko in trgovine ter niz stolpičev za poslovne prostore in bivanje.

Zainteresirana javnost je podala 136 pripomb
Nasprotniki projekta pa se zavzemajo za prenovo stadiona v njegovi izvirni obliki. Ministrstvo za okolje in prostor je v času javne razgrnitve dokumentacije v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za projekt BŠP prejelo 136 pripomb zainteresirane javnosti. Vendar kot je tedaj povedal Pečečnik, se jim dotične pripombe ne zdijo težavne.