Za obsežno Maistrovo zbirko zadnjih 16 let skrbi Univerzitetna knjižnica Maribor. Foto: MMC RTV SLO
Za obsežno Maistrovo zbirko zadnjih 16 let skrbi Univerzitetna knjižnica Maribor. Foto: MMC RTV SLO
Med dragocenostmi Maistrove knjižnice so med drugim Dalmatinova Biblija, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske in dela Janeza Svetokriškega. Foto: MMC RTV SLO

Kot je znano, je bil Maister ne le general, temveč tudi bibliofil in pesnik, ki se je ponašal z obsežno knjižnico, ki jo je Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) v hrambo in last od njegovih potomcev prevzela leta 1998.

Odprtja prenovljene knjižnice, s katerim se sklepa Maistrovo leto, se je udeležila tudi ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar. Po besedah Vlaste Stavbar iz UKM-ja knjižnica obsega skoraj 6.000 enot, v njej so znamenita dela vseh pomembnejših slovenskih avtorjev ter izjemna zbirka slovenske periodike iz 19. in prve četrtine 20. stoletja. Med dragocenostmi so med drugim Dalmatinova Biblija, Valvasorjeva Slava vojvodine Kranjske in dela Janeza Svetokriškega.

Knjižnica ima novo celostno podobo prostora in predprostora
Postavitev, ki je nastala takoj po prevzemu dragocene zbirke, je umeščena v pritličje njihove zgradbe, tudi po prenovi bo zbirka ohranila dozdajšnjo lokacijo, a z nekaj novostmi. Med drugim bo postavitev po novem urejena po vzoru knjižnice v Maistrovem času, nova pa je tudi celostna podoba prostora in predprostora.

UKM je ob 140-letnici Maistrovega rojstva zasnoval sklop dogodkov, povezanih v Maistrovo leto. V njih so vso pozornost usmerili k Maistru kot človeku in bibliofilu. Vse leto so v knjižnici potekale različne dejavnosti, povezane z bogato knjižno zapuščino, ki jo hrani UKM.

Poleg slovesnega odprtja ob sklepu Maistrovega leta bodo v naslednjih dneh potekali vodeni ogledi prenovljene knjižnice, 9. decembra pa bodo pripravili še simpozij, na katerem bodo poleg Maistrove predstavljene še nekatere velike osebne knjižnice, kot so Kopitarjeva, Zoisova, knjižnica Anastasiusa Grüna ter nekaterih Maistrovih sodobnikov.

V likovnem razstavišču pa bodo 18. decembra predstavili rezultate projekta študentov oddelka za umetnostno zgodovino mariborske filozofske fakultete z naslovom Prostori Maistrovih spomenikov pod mentorstvom Andreja Furlana.

V Mariboru odprli prenovljeno Maistrovo knjižnico
V Mariboru odprli prenovljeno Maistrovo knjižnico