Na ministrstvu poudarjajo, da število članov komisij zmanjšujejo zaradi učinkovitejšega dela. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Na ministrstvu poudarjajo, da število članov komisij zmanjšujejo zaradi učinkovitejšega dela. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Na ministrstvu pravijo, da so se za spremembo pravilnika o strokovnih komisijah odločili, da bi omogočili lažje delovanje teh teles.

Omenjeni pravilnik "določa število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture", so zapisali.

Predlog predvideva zgolj od tri do pet članov komisij
V Asociaciji so med ključnimi spremembami, ki jim nasprotujejo v predlogu sprememb pravilnika o strokovnih komisijah, navedli, da so bile strokovne komisije do zdaj sestavljene iz od petih do sedmih članov, medtem ko predlog predvideva zgolj od tri do pet članov.

Na ministrstvu poudarjajo, da število članov komisij zmanjšujejo zaradi učinkovitejšega dela. "Izkazalo se je, da večje število članov, kot je bilo določeno s sedanjim pravilnikom, v nekaterih primerih predstavlja veliko oviro za učinkovito delovanje strokovnih komisij. Ker pa je za posamezna področja potrebno večje število članov, je tudi v novem pravilniku to opredeljeno med izjemami. Prav tako je treba dodati, da je zaradi hude pandemije učinkovito delo večjih komisij še toliko bolj oteženo."

K umiku predloga sprememb pravilnika o strokovnih komisijah je danes ministra Vaska Simonitija pozvala tudi strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti javnih zavodov pri ministrstvu za kulturo. Foto: BoBo
K umiku predloga sprememb pravilnika o strokovnih komisijah je danes ministra Vaska Simonitija pozvala tudi strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti javnih zavodov pri ministrstvu za kulturo. Foto: BoBo

Na ministrstvu so tudi odgovorili na vprašanje, kako komentirajo od Asociacije kritiziran zapis, da lahko člane komisij na podlagi povabila po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister za kulturo. Pravijo, da je zapis v skladu z drugim odstavkom 21. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa, da minister imenuje člane strokovnih komisij z njihovim soglasjem med uglednimi strokovnjaki s področja dela posamezne komisije. Natančen postopek izbora tudi v trenutno veljavnem pravilniku ni bil definiran, so dodali.

Na vprašanje, zakaj uvajajo možnost, da so lahko med člane strokovnih komisij imenovani tudi uslužbenci ministrstva za kulturo, pa so na ministrstvu pojasnili, da je ta možnost vključena zato, da bi olajšali delo strokovnih komisij. Med uslužbenci ministrstva za kulturo so namreč zaposleni tudi strokovnjaki, ki poznajo kontinuiteto in razvoj posameznih področij in lahko s svojim strokovnim znanjem pripomorejo k večji učinkovitosti dela strokovnih komisij, saj so sestavni del v procesu delovanja resorja.

Poziv, naj povabijo k oblikovanju predloga tudi strokovne komisije
K umiku predloga sprememb pravilnika o strokovnih komisijah pa je danes ministra Vaska Simonitija pozvala tudi strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti javnih zavodov pri ministrstvu za kulturo. Pozvala ga je tudi, naj k oblikovanju novega predloga povabi tudi strokovne komisije.

Člani komisije menijo, da je predlog pravilnika o strokovnih komisijah problematičen na več ravneh, zlasti pa njegov poseg v osnovne predpostavke strokovnosti in neodvisnosti delovanja komisij ne izboljšuje veljavnega pravilnika. Zato menijo, da bi bilo treba znova premisliti o podlagi, na kateri je predlog osnovan.

"Ker v trenutnih razmerah problematika delovanja strokovnih komisij zagotovo ne more biti prioriteta ministrstva za kulturo," verjamejo, da je s spremembami pravilnika smotrneje počakati na ugodnejši položaj polja umetnosti in kreativnosti.

Dodali so, da so v procesih priprave vrednotenja, analize in projekcij delovanja strokovnih komisij ministrstvu pripravljeni nuditi strokovno podporo.