Minister Turk je na svetu NSK-ja povedal, da so na ministrstvu ustanovili tri krizne koordinacije, eno tudi za kulturo, v okviru katerih se bodo z zainteresiranimi javnostmi dogovarjali, kako z razpoložljivimi sredstvi izpeljati vsebine v vsaj takšnem obsegu kot doslej. Foto: STA
Minister Turk je na svetu NSK-ja povedal, da so na ministrstvu ustanovili tri krizne koordinacije, eno tudi za kulturo, v okviru katerih se bodo z zainteresiranimi javnostmi dogovarjali, kako z razpoložljivimi sredstvi izpeljati vsebine v vsaj takšnem obsegu kot doslej. Foto: STA
Marko Filli
Po besedah generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija so kulturne vsebine del več segmentov delovanja RTV-ja, upoštevati pa je treba, da program hiše gradijo tudi druge vsebinske komponente, ki prav tako stanejo. Foto: BoBo
Direktor Slovenskega filmskega centra Jožko Rutar upa, da se bodo s sklepom vlade razmere na področju filma normalizirale.
Direktor Slovenskega filmskega centra (SFC) Jožko Rutar do nadaljnjega ne bo objavljal razpisov SFC-ja za 2012, saj ne ve, koliko denarja bo sploh imel na razpolago. Foto: BoBo

Kot osrednjo točko je svet obravnaval izvajanje javne službe RTV Slovenija, predvsem v smislu zagotavljanja kulturnih vsebin, pa tudi pereče stanje Slovenskega filmskega centra.

Filli: Uredniki ne morejo sestaviti programa za 2013
V ospredju današnje razprave je bilo tudi vprašanje, kako bo znižanje RTV-prispevka vplivalo na delovanje Javnega zavoda RTV Slovenija (RTVS). Obstaja bojazen, da bodo zaradi znižanja prihodkov RTV-ja še bolj na udaru kulturne vsebine, ki jih je radijsko-televizijska hiša kot javna služba dolžna zagotavljati odjemalcem.

Generalni direktor RTV Slovenija Marko Filli je opozoril, da znižanje RTV-prispevka nikakor ni v skladu z rastjo življenjskih stroškov. Prej bi pričakovali, da bo vlada prispevek povišala, ne pa znižala. Opozoril je na pereče razmere, saj zaradi pomanjkanja denarja uredniki ne morejo sestaviti programov za prihodnje leto.

Turk: Za 10 % manj denarja ne more biti 30 % manj muzike
Po besedah ministra Turka predviden izpad dohodka iz RTV-prispevka ne bi smel ogroziti tistih vsebin, ki jih je nacionalna televizija dolžna zagotavljati. "Za deset odstotkov manj denarja ne more biti 30 odstotkov manj muzike. Potrebno je fokusiranje na bistvene nacionalno pomembne vsebine javne televizije," je bil prepričan.

Član sveta Jože Vogrinc je opozoril, da so bili vpleteni v zgodbo RTV-ja premalo odzivni, niso se oglasili in podali idej, kako stanje popraviti. Do molka posameznikov, predvsem pa kulture javnosti, je bil kritičen tudi Zupanič. Za STA je pojasnil, da kulturna javnost v ospredje potiska vsakokratno vodstveno strukturo, sama pa se v resnici - vsaj ne dovolj dejavno - ne zavzame za ohranitev strokovnih standardov.

Javni zavodi s 17 odstotki manj kot leta 2011
Predsednik Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) Miran Zupanič je ob začetku današnje seje spomnil na ministrovo napoved, da naj bi bilo v letu 2013 za delovanje javnih zavodov v kulturi namenjenih približno 17 odstotkov manj predvidenih sredstev v primerjavi z letom 2011. To bo po njegovih besedah "pravzaprav kulturno sfero v letu 2013 vrglo v polje permanentne agonije".

Po besedah ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žige Turka bo del proračuna ministrstva, ki bo namenjen za kulturo v letu 2013, znašal 176,6 milijona evrov, medtem ko je bil po rebalansu ta znesek v lanskem letu 174,8 milijona evrov. Opaziti je rahlo povišanje v proračunu, zato Turk finančne situacije v prihodnjem letu ne razume kot "čisto črne".

Bomo v petih letih sploh še lahko govorili o slovenskem filmu?
Direktor Slovenskega filmskega centra (SFC) Jožko Rutar je predstavil skrb vzbujajoče stanje v centru. SFC je bil skupaj z Javno agencijo za knjigo RS na podlagi ZUJF-ja deležen omejitve izplačila plač za samo tri zaposlene, hkrati pa postavljen pred dejstvo, da si mora sredstva za delovanje zagotoviti na trgu, kar je težko. Rutar je sicer ministru pisno predstavil scenarij, kako bi se naloge lotili na SFC-ju, a doslej še ni dobil odgovora.

Razpisi SFC-ja za leto 2012 do nadaljnjega ne bodo objavljeni, saj želi Rutar najprej vedeti, s kakšnimi sredstvi bo center razpolagal. Publicistka Ženja Leiler je ob tem opozorila, da če v prihodnjih petih letih slovenskemu filmu ne bodo zagotovljeni stabilni okviri in kontinuiteta, o njem sploh ne bo več mogoče govoriti.