Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija je na dnevni ravni deležno obvestil samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi, ki jim je epidemija novega koronavirusa povzročila številne težave, kot so odpovedi dogodkov, sodelovanj, nelikvidnost, težave z realizacijo projektov ... Foto: Asociacija
Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija je na dnevni ravni deležno obvestil samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi, ki jim je epidemija novega koronavirusa povzročila številne težave, kot so odpovedi dogodkov, sodelovanj, nelikvidnost, težave z realizacijo projektov ... Foto: Asociacija

Člani Asociacije, društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture so prepričani, da je z razglasitvijo epidemije ob širjenju novega koronavirusa, zapiranjem vzgojno-izobraževalnih ustanov in odpovedjo vseh kulturnih dogodkov, stanje postalo alarmantno.

V javnem pismu so zato odločevalce pozvati k odločnemu ukrepanju tudi na področju kulture in predlagali nekatere konkretne ukrepe. Nekatere od predlogov pa je po njihovem prepričanju možno vključiti v nastajajoči interventni zakon ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ob tem predlagajo še, da interventni zakon pripravi tudi ministrstvo za kulturo.

Samozaposlenim v kulturi v primeru izolacije pripada nadomestilo zavoljo zadržanosti od dela že od prvega dne naprej, medtem ko za primer karantene nadomestila ne dobijo, kar predstavlja resen problem. Še množičnejša je težava glede zaprtja šol in vrtcev, saj samozaposleni v kulturi pogosto delajo od doma, kar pomeni, da naj bi ob delu sedaj skrbeli tudi za otroke, kar pa velikokrat ni izvedljivo.

Interventna sprememba zakonskega člena in aktivacija jamstvene sheme
Društvo Asociacija zaradi zgoraj navedenega položaja samozaposlenih poziva pristojne, da se interventno spremeni 82.a člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, in sicer na način, da se samozaposlenim v kulturi zagotovi bolniško nadomestilo ali drugo spodbudo, iz katere bo krit izpad dohodka tako v primeru karantene kot v primeru nezmožnosti dela od doma zaradi varstva otrok.

Kot so še prepričani v društvu, je treba tako za samozaposlene v kulturi kot tudi za nevladne organizacije aktivirati jamstveno shemo, da bodo v primerih, ko bo to potrebno, lahko prišli do premostitvenih sredstev pod ugodnejšimi pogoji. Ker v nekaterih primerih krediti ne bodo zadostovali, pozivajo vlado in ministrstvo za kulturo, da za take primere zagotovita nepovratna sredstva.

Z dodatnim avansiranjem dejavnosti, ki morda še niso bile izvedene v celoti, bi se zagotovilo tudi kontinuirano delovanje nevladnega sektorja, izpostavljajo pri Asociaciji. Foto: Kibla Portal
Z dodatnim avansiranjem dejavnosti, ki morda še niso bile izvedene v celoti, bi se zagotovilo tudi kontinuirano delovanje nevladnega sektorja, izpostavljajo pri Asociaciji. Foto: Kibla Portal

Skrb za plačilo ustvarjalcev za njihovo delo
Člani Asociacije v svojem pismu pozivajo tako javne zavode kot nevladne organizacije in gospodarstva, ki sodelujejo s samozaposlenimi v kulturi, naj poskrbijo, da bodo ustvarjalci prejeli sredstva za svoje delo. In sicer tudi v primerih, da je to morda še v nastajanju, da je javna predstavitev bodisi prestavljena ali pa odpovedana. Po njihovem je v tem trenutku treba poskrbeti za likvidnost posameznikov, ki se bodo sicer znašli v še večjih težavah.

Ob tem pa pozivajo še odločevalce, naj glede na posebne razmere prilagodijo izplačilno politiko in poskrbijo, da bodo kulturne organizacije in inštitucije imele zagotovljen denarni tok. To konkretno pomeni dodatno avansiranje dejavnosti, četudi te morda še niso bile izvedene v celoti.

Malo verjetna realizacija vseh na razpise prijavljenih projektov
V pismu nadalje opozarjajo, da so bile nevladne organizacije že pred razglasitvijo epidemije prisiljene odpovedovati številne dogodke in da je že zdaj jasno, da bodo v tekočem letu težko realizirale vse na različne razpise prijavljene dejavnosti, saj za to ne bo ne časa ne prostora.

Člani Asociacij pa pozdravljajo primer ministrstva za javno upravo, ki je svojim upravičencem že sporočilo, da bo pri realizaciji kazalnikov v obzir vzelo tudi nastale razmere. Ob tem tem pričakujejo, da bodo podobno stališče svojim upravičencem sporočili tudi z ministrstva za kulturo in iz občinskih oddelkov za kulturo.