V okviru obnove Blejskega gradu utrjujejo tlake na zgornji terasi in izvajajo dela na podstrešju z namestitvijo novih strojnih instalacij za ogrevanje ter prezračevanje restavracije in kuhinje. Zamenjali bodo tako rekoč vso kritino, razen nad muzejskim delom, kjer so jo zamenjali že leta 2015. Foto: BoBo
V okviru obnove Blejskega gradu utrjujejo tlake na zgornji terasi in izvajajo dela na podstrešju z namestitvijo novih strojnih instalacij za ogrevanje ter prezračevanje restavracije in kuhinje. Zamenjali bodo tako rekoč vso kritino, razen nad muzejskim delom, kjer so jo zamenjali že leta 2015. Foto: BoBo
"Težko je usklajevati velik obisk in gradnjo. Treba je izreči priznanje izvajalcem del, ki se prilagajajo obisku," pravi direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. Foto: BoBo

"Težko je usklajevati velik obisk in gradnjo. Treba je izreči priznanje izvajalcem del, ki se prilagajajo obisku," pravi direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik in dodaja, da so se obiskovalcem že ob samem vstopu na grad opravičili za gradbena dela in od njih niso prejeli kakšnih hujših kritik.

Dolga zima in slabo vreme
Gradu med prenovo seveda niso mogli zapreti, hkrati pa je v skladu z desetletnim programom obnove gradu treba postoriti določena dela. Završnik računa, da bodo dela, ki bi morala biti pod streho do velikonočnih praznikov ali do sredine aprila, sedaj vendarle končana do konca maja, saj sta jim dolga zima in slabo vreme povzročila kar nekaj težav.

V okviru obnove utrjujejo tlake na zgornji terasi in izvajajo dela na podstrešju z namestitvijo novih strojnih instalacij za ogrevanje ter prezračevanje restavracije in kuhinje. Zamenjali bodo tako rekoč vso kritino, razen nad muzejskim delom, kjer so jo zamenjali že leta 2015.

Prva poskusna vrtanja v skalo
Urejajo pot od parkirišča do blagajne z ureditvijo fekalnega in meteornega voda ter razširitvijo poti iz granitnih kock, tako da bo mogoče srečevanje, saj je bila doslej pot široka le dobra dva metra.

Istočasno izvajajo prva poskusna vrtanja v skalo, da bodo dobili podatke za projektante o kakovosti skale ter bo lahko steklo projektiranje dvigala na grad takoj, ko bodo sprejeti ustrezni prostorski dokumenti z dopolnitvijo občinskega prostorskega načrta o dvigalu, prometnem režimu in gradnji parkirišča.

Urejajo tudi grajski park pod gradom
"Šele ko bodo prostorski dokumenti sprejeti, gremo v razpis za izdelavo projektov za dvigalo, ker pa imamo zaradi prenove sedaj tukaj žerjav, ki je lahko pomagal tritonski stroj za vrtanje pripeljati na grad, smo s tem pohiteli. Tako bomo lahko dobili kakovostne podatke o tem, ali je skala dovolj kompaktna in je izvedba dvigala sploh možna," pojasnjuje Završnik.

Zaradi dolge zime so nekoliko v zamudi pri urejanju grajskega parka pod gradom, ki ga bodo uredili s klopcami in informativnimi tablami, tako da bodo obiskovalci lahko v prijetnem okolju počakali na vstop na grad, če bo to zaradi prevelike gneče potrebno.

Tudi projekti za Mrakovo domačijo
Po sprejetju prostorskih pogojev bodo letos začeli tudi projekt za Mrakovo domačijo, prav tako se bodo začela dela za galerijo sodobne umetnosti. Do glavne turistične sezone, sočasno s končanjem severne razbremenilne ceste, pa bodo vsaj za avtobuse skušali urediti parkirišče ob športnem parku ter tako razbremeniti ožino v starem vaškem jedru.