Kot so poudarili v pismu, so prizadevanja kulturnih društev in drugih nevladnih organizacij zaradi aktualnih procesov sprejemanja rebalansa proračuna ogrožena. Čeprav se jim zdi visok odstotek financiranja kulture v letih 2022 in 2023 spodbuden, jih skrbi rez na postavki Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, iz katere država financira programe in projekte nevladnih organizacij.

Pismo je podpisalo 29 krovnih organizacij v kulturi. Foto: Pixabay
Pismo je podpisalo 29 krovnih organizacij v kulturi. Foto: Pixabay

Skoraj za polovico zmanjšana sredstva
Na tej postavki, iz katere država sofinancira programe in projekte številnih krovnih stanovskih združenj, med katerimi so tudi takšne s stoletno tradicijo, je največji rez – s 6,4 milijona evrov v prvotno sprejetem proračunu se z rebalansom za leto 2022 zmanjšuje na 3,6 milijona evrov, so opozorili v pismu.

Iz iste postavke država sofinancira tudi programe in projekte novejših, k sodobnim umetniškim praksam usmerjenih nevladnih organizacij, ki so mednarodno prepoznavne ter prejemajo številne nagrade in vabila k sodelovanju. Podpisniki so prepričani, da bo zmanjšanje sredstev "brez dvoma bistveno zarezalo v zunajinstitucionalno kulturniško krajino, integralni del domačega kulturnega in umetnostnega ekosistema".

Skrb vzbujajoče se jim zdi tudi znižanje sredstev za ljubiteljsko kulturo in založništvo. Na obeh področjih se znižujejo za približno 700.000 evrov. Po mnenju avtorjev pisma bi sredstva, ki so bila rezervirana za ljubiteljsko kulturo za leto 2022, lahko namenili razvoju, ker to področje že vrsto let raste in nujno potrebuje dodatno podporo. V primeru založništva pa bi rez pomenil veliko izgubo za to področje, ki je po njihovem mnenju temeljno za slovenski prostor.

Podpisniki se sprašujejo, ali se bomo posledic takšnega odnosa do kulture zavedeli "šele takrat, ko bodo v državi presahnila pomembna kulturna središča, ko bodo izginila mednarodno prepoznavna kulturna povezovanja in ko ne bo več domačih in tujih obiskovalcev".

Odločevalce pa pozivajo, naj preučijo vse možnosti za vrnitev sredstev na omenjenih postavkah na izhodiščno vrednost za leto 2022 in naj vztrajajo pri najmanj enaki višini teh postavk tudi za leto 2023, da bo s tem zagotovljeno kontinuirano delo v tem delu kulturne produkcije.