Feldmaršal Radetzky si je po vojaških uspehih zaželel, da bi kdo zložil bojno pesem, ki bi jo potem prepevali vojaki njegove armade. Foto: Wikipedia
Feldmaršal Radetzky si je po vojaških uspehih zaželel, da bi kdo zložil bojno pesem, ki bi jo potem prepevali vojaki njegove armade. Foto: Wikipedia

Želel je namreč, da bi pesem lahko prepevali tudi slovenski fantje 17. pešpolka, ki so se v njegovih bojih posebej izkazali. Prevod so zaupali Blažu Potočniku, ki je veljal za odličnega pesnika in skladatelja. Naloge se je Potočnik hitro lotil, na letakih pa je poslovenjena različica pesmi izšla marca leta 1849.