SNG Drama Ljubljana. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana
SNG Drama Ljubljana. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Vlada je na današnji seji imenovala štiri nove predstavnike ustanovitelja v svetu javnega zavoda SNG Drama Ljubljana, saj je 10. aprila potekel mandat sedanjim članom sveta javnega zavoda.

Novi predstavniki ustanovitelja so postali Bojan Kuhar, Helena Marija Zupan, Ingrid Kovšca Pušenjak in Ana Zagožen. Imenovani so za mandatno dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda, z možnostjo ponovnega imenovanja. Imenovani člani so bili izbrani na javnem pozivu ministrstva za kulturo.

Trije predstavniki, imenovani za preostanek mandata
V svet javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je vlada za predstavnike ustanovitelja imenovala Aleša Prijona, Nandeta Korpnika in Matejo Panter. Na to mesto so imenovani za preostanek mandata sveta javnega zavoda, torej do 20. januarja 2023.

Predtem je vlada v okviru izvrševanja svojih ustanoviteljskih pravic razrešila dosedanje predstavnike ustanovitelja Niko Drakulić, Branka Ribiča in Barbaro Rovere.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Foto: MAO/Janez Klenovšek
Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Foto: MAO/Janez Klenovšek

Šest predstavnikov s petletnimi mandati
V svet Slovenskega filmskega centra (SFC) je vlada imenovala šest predstavnikov ustanovitelja za mandatno dobo petih let od ustanovitvene seje in z možnostjo ponovnega imenovanja.

Kot predstavnik RTV Slovenija je imenovan Janez Pirc, kot predstavnik filmskega studia Viba film Peter Kep, kot predstavnik področja pravnih oziroma finančnih znanosti Borut Bajželj, kot predstavnika strokovnih združenj avtorjev s področja filmskih in avdiovizualnih dejavnosti sta imenovana Sebastijan Cavazza in Simon Tanšek ter Blaž Rant kot predstavnik neodvisnih producentskih združenj.

Ministrstvo za kulturo pa bo ponovilo poziv za podajo kandidatur za predstavnika Republike Slovenije v svetu SFC-ja, za predstavnika Rektorske konference RS in za drugega predstavnika neodvisnih producentskih združenj, še piše v sporočilu za javnost.