Jelka Pirkovič (1948) je umetnostna zgodovinarka, konservatorka in političarka. Foto: ZVKDS
Jelka Pirkovič (1948) je umetnostna zgodovinarka, konservatorka in političarka. Foto: ZVKDS

Vlada je Jelko Pirkovič za v. d. generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino imenovala od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku. Na funkcijo je imenovana za največ šest mesecev, to je najdlje do 22. septembra, piše v sporočilu za javnost po seji vlade.

Na omenjeni položaj je bila prvič imenovana marca lani, ko je z njega razrešila Majo Bahar Didović. Vnovič jo je nato imenovala s 23. septembrom 2020.

Jelka Pirkovič je bila med letoma 1991 in 1995 ter med letoma 2012 in 2014 direktorica Zavoda RS za varstvo naravne in kulturne dediščine. V času prve vlade Janeza Janše, ko je bil minister prav tako Vasko Simoniti, je bila državna sekretarka na ministrstvu za kulturo.

Iztoka Kovača nadomestil Aleš Pavlin
Seja je prinesla tudi kadrovske spremembe Nacionalnega sveta za kulturo (NSK). Član sveta Iztok Kovač je namreč novembra lani podal odstopno izjavo, zato je vlada danes za novega člana NSK-ja imenovala Aleša Pavlina. Njegov mandat bo trajal do izteka mandata predsednice Uršule Cetinski in preostalih članov, torej do 27. septembra 2024.

Zaživel bo nacionalni svet za bralno pismenost
Na seji je bil sprejet tudi sklep o ustanovitvi nacionalnega sveta za bralno pismenost. Ustanovitev sveta predvideva Nacionalna strategija bralne pismenosti 2019–2030, ki jo je ministrski zbor sprejel decembra 2019, naloga sveta pa bo spremljanje uresničevanja strategije.

Branje kot vrednota: Vlada sprejela strategijo za razvoj bralne pismenosti

Nacionalni svet za bralno pismenost bodo sestavljali strokovnjakinje in strokovnjaki s področja pismenosti od predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja (do deset članov), ki pokrivajo različne vidike razvoja pismenosti, ter predstavniki vladnih resorjev, ključnih za razvoj pismenosti (do pet članov), piše v sporočilu za javnost.

Administrativno in tehnično podporo ter sredstva za delovanje sveta bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za uspešno pripravo akcijskega načrta za udejanjanje nacionalne strategije bralne pismenosti pa bo nujno sodelovanje zunanjih sodelavcev, ki so predstavniki deležnikov, povezanih s področjem spodbujanja bralne pismenosti v celotni vertikali.