Kulturne organizacije: "Minister naj se bori za svoj sektor, sicer pa odstopi"

Okoli 30 kulturnih organizacij, ki se jim je pridružilo še več kot 200 delavk in delavcev v kulturi, je namreč v ponedeljek na ministra za kulturo Vaska Simonitija naslovilo sedem zahtev. Ministrstvo se je zdaj odzvalo na dopis kulturnikov.

Ministrstvo: Simoniti svoje delo opravlja zelo odgovorno
Na ministrstvu so glede prve zahteve kulturnikov, naj minister opravlja tekoče posle, zapisali, da Simoniti deluje skladno z zakonom in svoje delo opravlja zelo odgovorno. Kulturniki so od ministra zahtevali, naj se bori za kulturni sektor, vztraja pri povečanju deleža za kulturo in naj brani javni interes. Ministra so pozvali tudi k umiku predloga sprememb in dopolnitvi medijske zakonodaje ter k zaščiti javnih RTV-ja in STA-ja "pred uničevalnimi vplivi vsakokratne aktualne politike".

Vasko Simoniti je bil minister za kulturo tudi že med letoma 2004 in 2008. Foto: BoBo
Vasko Simoniti je bil minister za kulturo tudi že med letoma 2004 in 2008. Foto: BoBo

Status samozaposlenega še ne pomeni pravice do plačila socialnih prispevkov
V odzivu, ki je v celoti objavljen na spletni strani ministrstva, so glede pozivov, naj minister podpiše odločbe za statuse, opomnili, da vpis v razvid samozaposlenih še ne pomeni priznanja pravice do plačila socialnih prispevkov, ki se pridobi v ločenem postopku. Ocenjujejo, da je doslej "skoraj vsak lahko izkazoval status vrhunskega umetnika", število samozaposlenih s pravico do plačila prispevkov pa se je v 15 letih po njihovih navedbah povečalo za več kot 50 odstotkov.

Zapisali so še, da je "obseg ljudi, ki dosegajo kriterije, že tako širok, da presega okvire racionalnosti in finančnih zmožnosti ministrstva". V odzivu piše še, da minister "deluje skladno z zakonom, ki govori o njegovi odgovornosti glede racionalne in namenske porabe sredstev". Zato vsak predlog odločbe tudi osebno pregleda in preveri, ali so pogoji za pridobitev statusa izpolnjeni. Če niso, predlog odločbe vrne strokovnim službam. "Iz takega opisa postopka je razvidno, da minister svoje delo opravlja zelo odgovorno," še piše v odzivu ministrstva.

Gost v studiu: minister za kulturo Vasko Simoniti

Slovenija je "kulturi pomagala bolj obsežno kot večina držav EU-ja"
Minister je bil prav tako pozvan, naj se dejavno vključi v pripravo življenjskih, pa tudi pravičnih priporočil in zahtev NIJZ-ja za kulturne dogodke in prireditve ter naj se bori za svoj sektor. Na ministrstvu so v odzivu zapisali, da je "Slovenija kot ena prvih držav v Evropski uniji konec aprila izdala priporočilo o odprtju galerij, muzejev in knjižnic, prav tako pa je kulturi pomagala bolj obsežno kot večina držav EU-ja". Dodali so, da se na ministrstvu proaktivno vključujejo in sodelujejo "pri olajšanju in morebitnem poenotenju protokolov za upoštevanje varnostnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa".

Minister za kulturo in državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc sta aktivno, ambiciozno in vneto sodelovala pri pripravi treh protikoronskih zakonov. Ko je večina zaposlenih delala od doma ali bila na čakanju, sta skupaj z zaposlenimi v kabinetu bila na delovnem mestu in se redno srečevala z družbenimi deležniki. Samo v času epidemije sta opravila skupaj več kot 100 sestankov.

Ministrstvo za kulturo RS

Kot navaja odziv, sektor za umetnost na ministrstvu dnevno obravnava prošnje za izvedbo dogodkov in izdaja ustrezna potrdila. Dodali so še, da ministrstvo na svoji spletni strani že od prvega vala epidemije z navodili in vsemi smernicami NIJZ-ja ažurno obvešča uporabnike, izvajalce in vse deležnike, ki delujejo v kulturi. Ti in še drugi ukrepi so bili po zapisu ministrstva pripravljeni ravno zaradi aktivne vloge Simonitija na vseh sejah vlade.

Vprašanje rebalansa proračuna
Glede umika predloga rebalansa proračuna ministrstva za kulturo in poziva kulturnikov k višanju sredstev za kulturo, sploh v luči pandemije, pa so na ministrstvu znova pojasnili, da v resnici ne gre za tako obsežno krčenje, ampak za prenos kohezijskih sredstev v naslednji proračunski leti. "Poudariti je treba, da se sredstva krčijo ali prenašajo v naslednje proračunsko leto izključno tam, kjer programov ni bilo mogoče izvesti v celoti; to so posebej načrtovani dogodki v tujini, številne prireditve na ljubiteljski ravni, še zlasti pa investicije, kjer je zaradi dvainpolmesečne blokade prišlo do zamud pri pripravi dokumentacije ali izvedbi del. Drugje so programska sredstva pa denar za plače in socialne pravice ostali neokrnjeni ali so se celo povečali," so zapisali in postregli z dodatnimi podatki in številkami.

Pobuda za vzpostavitev redne komunikacije
Kulturniki so med svoje zahteve vključili tudi pobudo za vzpostavitev redne komunikacije z deležniki in uporabniki storitev ministrstva. Ministrstvo jim odgovarja, da javnost o svojih dejavnostih redno obveščajo s sporočili za javnost na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih.

"Vse v želji, da bi ministrstvo postalo bolj učinkovito"
Glede pobude, naj na ministrstvu "sankcionirajo katastrofalno vodene postopke ter funkcionarje in uradnike, ki ne spoštujejo zakonskih in etičnih norm", so zapisali v odzivu: "Postopke, za katere smo ugotovili, da so se vodili slabo, smo ponovno preučili. Zaradi slabega dela smo že opravili nekatere menjave v različnih sektorjih. Pripravljamo še nekaj sprememb, vse v želji, da bi ministrstvo postalo bolj učinkovito in operativno sposobno. Od vseh zaposlenih terjamo spoštovanje zakonskih in etičnih norm, zoper vse, ki se teh postulatov ne bodo držali, bomo na ministrstvu ukrepali v skladu s pravnimi normami."