Po Pandurjevem mnenju bo Mariborsko kulturno središče (Maks) oživel izpraznjene industrijske stavbe tekstilne tovarne Merinka, ob revitalizaciji območja pa bo poskrbel tudi za presežno simbolno, vsebinsko in družbeno vrednost v obliki javnega objekta. Foto: MMC RTV SLO
Po Pandurjevem mnenju bo Mariborsko kulturno središče (Maks) oživel izpraznjene industrijske stavbe tekstilne tovarne Merinka, ob revitalizaciji območja pa bo poskrbel tudi za presežno simbolno, vsebinsko in družbeno vrednost v obliki javnega objekta. Foto: MMC RTV SLO
Maribor, Drava
Znotraj projekta EPK Pandur razume Maks tudi kot mednarodni produkcijski in koprodukcijski center. Foto: Miha Lukac
Boršnikovo srečanje
Želijo si tudi povezovanja z že delujočimi programi v mestu, kot so Borštnikovo srečanje, Festival Maribor, programi Karmine Šilec, Magdalena in drugi festivalski dogodki. Foto: FBS/Ivan Vinovrški

Svetniki so se seznanili s sklepom julijske korespondenčne seje o sklenitvi najemne pogodbe za najem ter sprejeli nekatere vsebinske dopolnitve in projekt podprli. Izredno sejo je začel mariborski župan Franc Kangler, ki se mu zdi prav, da glede na polemike zaradi korespondenčne seje o projektu znova odprejo razpravo v novem mestnem svetu, čeprav je vse pretekle očitke zavrnil kot neutemeljene.

"Ni pa preprosto biti župan mesta, ki bo gostilo Evropsko prestolnico kulture, pa do tega trenutka od države ni prejelo še niti evra investicijskih sredstev," ni ob tem pozabil dodati Kangler. Župan je kljub vsemu prepričan, da bodo nekatera odprta vprašanja v zvezi s štirimi najpomembnejšimi investicijami, mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo, ureditvijo brežine reke Drave in Maksom, dorekli že prihodnji ponedeljek, ko se bo sešel s predsednikom vlade Borutom Pahorjem.

Rukavina: Projekt zaobjet že v kandidaturi za EPK
Projekt so svetnikom podrobneje predstavili vsi, ki so kakor koli vpleteni v EPK 2012. V. d. generalnega direktorja zavoda Maribor 2012 Vladimir Rukavina je tako dejal, da ne drži, da se je projekt pojavil na novo, saj je bil po njegovem mnenju v nekoliko drugačni obliki zaobjet že v kandidaturi Maribora za EPK. Ob vseh drugih z EPK-jem povezanih projektih Rukavina Maksa razume kot edini presežek, ki, če EPK-ja ne bi bilo, sploh ne bi bil zgrajen. Predstavnik investitorja, in sicer družbe ZIM, ki je v večinski občinski lasti, Matjaž Knez je povedal, da si že vse od julijske seje intenzivno prizadevajo pridobiti zemljišča, dokumentacije in finančna sredstva. Še pred koncem letošnjega leta bodo podpisali pogodbo o nakupu zemljišča, projekt pa bo po njegovih zagotovilih končan do marca 2012.

Čeprav so tudi v opoziciji vsi po vrsti zatrjevali, da projektu ne nasprotujejo, pa je bilo med njihovimi svetniki tudi precej pomislekov. V Listi za pravičnost in razvoj so se tako spraševali, ali si mesto to v zdajšnjih razmerah lahko privošči. Vodja svetniške skupine Stojan Auer, ki je za izvedbo programov namesto gradnje Maksa celo brezplačno ponujal svojo Festivalno dvorano, je tako predlagal, da bi z odločanjem počakali do Kanglerjevega srečanja s Pahorjem prihodnji teden.

Župan je takšno možnost zavrnil, je pa privolil v ustanovitev petčlanskega gradbenega odbora, v katerem bodo trije predstavniki opozicije. Prav tako pa bo nadzorni odbor pred podpisom najemne pogodbe podal svoje soglasje, kar bodo po njegovem mnenju dovolj dobre varovalke za realizacijo celotnega projekta. Ob tem je tudi dejal, da je oblika gradnje s podjetjem v večinski lasti občine edina možnost, da projekt izpeljejo v tako kratkem času, dodal pa je še, da si bo sam prizadeval, da objekt čim prej po letu 2012 preide v last občine, še bolje pa države.

Sporen projekt
Center uprizoritvenih umetnosti bo po zamisli režiserja in predsednika programskega sveta javnega zavoda Maribor 2012 Tomaža Pandurja zrasel na lokaciji opuščene tekstilne tovarne na desnem nabrežju Drave na Studencih. Mestni svet je na za javnost nenapovedani dopisni seji julija izdal soglasje za najemno pogodbo z mariborskim investicijskim podjetjem ZIM za najem prostorov v skupnem obsegu 10.454 kvadratnih metrov. Cena najema znaša 15,9 evra za kvadratni meter mesečno, najemno razmerje pa je sklenjeno za obdobje 20 let.