Posnetek z letošnje proslave ob kulturnem prazniku, na kateri so Prešernovi nagradi za življenjsko delo podelili multidisciplinarni umetnici Emi Kugler in akademskemu slikarju Hermanu Gvardjančiču. Foto: BoBo
Posnetek z letošnje proslave ob kulturnem prazniku, na kateri so Prešernovi nagradi za življenjsko delo podelili multidisciplinarni umetnici Emi Kugler in akademskemu slikarju Hermanu Gvardjančiču. Foto: BoBo

Z ministrstva za kulturo so sporočili, da so se pri pripravi in izvedbi proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podelijo tudi Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, pojavile nekatere organizacijsko tehnične nejasnosti ter posledično tudi vprašanja formalne odgovornosti za izvedbo proslave. Nekaj podobnih težav je že bilo tudi v preteklih letih, saj razmerje med Upravnim odborom (UO) Prešernovega sklada, v pristojnosti katerega je za zdaj še organizacija teh proslav, in ministrstvom glede organizacije proslav ni povsem dorečeno.

Koordinacijskemu odboru zaupan izbor avtorja proslave
Glavni cilj predlaganih sprememb zakona je, da se odločanje o vseh državnih proslavah uredi na primerljiv način, tako da organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzame Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. To je odbor, ki ga sestavljajo predstavniki različnih vej oblasti in različnih državnih organov ter civilne družbe, s čimer so konsenzualno zastopani najrazličnejši vidiki, predvsem pa ima odbor izkušnje na področju organizacije velikih prireditev in reden stik z dogajanjem.

Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič. Foto: BoBo
Predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič. Foto: BoBo

Koordinacijski odbor bi bil s spremembo zakona pristojen tudi za izbiro avtorja proslave. Na ministrstvu so ob tem poudarili pomembnost tvornega sodelovanja z avtorji od začetka snovanja proslave, saj se le tako lahko zagotovi, da bo umetniški program kakovosten, realno izvedljiv, zanimiv za dovolj širok krog občinstva in tudi finančno smotrn. Koordinacijski odbor razpolaga s potrebnimi produkcijskimi zmogljivostmi in znanji, da to izpelje.

Ministrstvo ob tem predlaga tudi, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za spremembi le dveh zakonskih členov.

UO Prešernovega sklada seznanjen s predlogom
Predsednik UO Prešernovega sklada Jožef Muhovič je za časnik Delo potrdil, da so s predlogom seznanjeni, saj so ga prejeli na 21. redni seji, ki je bila 27. junija. A razprava o njem naj po Muhovičevih besedah na tej seji ne bi bila regularna, saj je gradivo prispelo v zadnjem trenutku. Po poročanju dela bodo o predlogu razpravljali na 22. redni seji, ki je napovedana za prihodnji mesec.