Predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), Sindikata kulture in narave Slovenije (Glosa) ter Sindikata za ustvarjalnost in kulturo (Zasuk) so prvikrat imeli skupno novinarsko konferenco.

Poudarili so, da se zaposleni v kulturi spoprijemajo tako z neurejeno kulturno politiko kot s perečo kadrovsko in plačno problematiko. Govor je o pomanjkanju standardov in normativov, slabih delovnih razmerah, vse večji prekarizaciji zaposlitev, kadrovski in plačni podhranjenosti v javnih zavodih na področju kulture ter neurejenem položaju samozaposlenih v kulturi. Na ministrstvu za kulturo je bil v petek sestanek s predstavniki Sviza in Glose na načelni ravni, a si sindikati želijo, da bodo kmalu sledili konkretni rezultati.

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Foto: BoBo
Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Foto: BoBo

Vztrajanje pri ustreznem vrednotenju dela
Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je ocenil, da kultura drsi na rob družbenega interesa, vsi trije sindikati pa menijo, da lahko posežejo v negativno dogajanje in bodo "trmasto vztrajali", da bodo vsi delujoči v kulturi ustrezno vrednoteni in spoštovani v slovenski družbi. "To je cilj, ki ga mislimo uveljavljati takoj in zdaj," je sklenil Štrukelj.

Sindikati računajo na podporo ministrice za kulturo
Predsednik Glose Mitja Šuštar je dejal, da se je trojica sindikatov prvič združila z istim ciljem – "za več in boljše namesto za manj in slabše". Pri tem je opozoril, da so številni zaposleni v kulturi tik nad minimalno plačo ali pod minimalno plačo, in izrazil upanje, da bo sedanja oblast na čelu z ministrico za kulturo Asto Vrečko "naredila čim prej svoje delo". Sindikati od ministrice pričakujejo veliko – predvsem, da bo zaposlene v kulturi ob pogajanju za nov plačni sistem podprla in odločno zagovarjala njihove potrebe.

Sindikati kulturni ministrici očitajo neukrepanje

Vprašanje sistematizacije delovnih mest
Po besedah predsednice Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviza Irene Porekar Kacafura od ministrice pričakujejo, da bo odprla vprašanje sistemizacije, uvedla potrebna nova delovna mesta in enotno vrednotenje vseh delovnih mest, tudi v podpornih službah, na področju kulture, in da bo poenotila pravilnike, ki bodo omogočali pravično napredovanje.

Potreba po kolektivni pogodbi za zunanje izvajalce
Splošni koordinator Zasuka Miha Blažič - N'Toko je poudaril potrebo po kolektivni pogodbi za zunanje izvajalce. Tovrstna pogodba bi na nacionalni ali občinski ravni dolgoročno uredila tako za delavce kot ustanove same vzdržen način plačevanja s konkretno oblikovano urno postavko, ki bi zajemala tako opravljeno delo kot tudi plačilo prispevkov. Prvi krog pogovorov na to temo je na ministrstvu za kulturo napovedan 23. februarja. Šuštar je dodal, da bi morali pri pogajanjih sodelovati tudi predstavniki delodajalcev.

Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj. Foto: Arhiv RTV SLO
Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj. Foto: Arhiv RTV SLO

Dramske umetnike moti pomanjkanje dialoga
Igralec, kipar in predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj je prav tako opozoril, da so razmere za slovenske kulturne ustvarjalce slabe. Ob tem je bil kritičen glede tega, da tudi z zdajšnjo zasedbo na ministrstvu niso prišli "nikakršni novi časi, vse je tako, kot je bilo po starem". Mihalj je opozoril na pomanjkanje dialoga in dodal, da se "iz točke stagnacije premikamo nazaj, nazadujemo". Tudi on je izrazil željo, da bi na ministrstvu prisluhnili zaposlenim in stroki.

Brez terenskega dodatka in dodatka za slabe delovne razmere
Knjižničarka na bibliobusu Ksenija Trs je predstavila konkretne slabe delovne razmere. Opozorila je tudi, da so potujoče knjižničarke poleg vsega prikrajšane tako za terenski dodatek kot dodatek za težke delovne razmere. Po njenem mnenju bi morali čim prej v kolektivno pogodbo za javni sektor vnesti dodatek za opravljanje dela na bibliobusu.