Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 razpisalo javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018-2021, na katerem je več nevladnikom zavrnilo sofinanciranje njihovih programov brez ustrezne obrazložitve. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 razpisalo javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018-2021, na katerem je več nevladnikom zavrnilo sofinanciranje njihovih programov brez ustrezne obrazložitve. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Pričakuje se, da bo sodišče podobno razsodilo tudi v postopkih, ki jih je sprožilo še pet nevladnih organizacij. Ministrstvo za kulturo je v letu 2017 izvedlo javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju 2018‒2021, na katerem je več nevladnikom zavrnilo sofinanciranje njihovih programov brez ustrezne obrazložitve. Poleg zavoda Emanat je septembra lani zoper ministrstvo tožbo vložilo še pet nevladnih organizacij, in sicer Zavod Delak, Mesto žensk ‒ Društvo za promocijo žensk v kulturi, MoTA ‒ Muzej tranzitorne umetnosti in Nomad Dance Academy Slovenija.

Tožbe zoper ministrstvo je septembra lani vložilo šest nevladnih organizacij, poleg zavoda Emanat so to še Maska, Zavod Delak, Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, MoTA - Muzej tranzitorne umetnosti in Nomad Dance Academy Slovenija. Foto: MoTA - Facebook stran
Tožbe zoper ministrstvo je septembra lani vložilo šest nevladnih organizacij, poleg zavoda Emanat so to še Maska, Zavod Delak, Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, MoTA - Muzej tranzitorne umetnosti in Nomad Dance Academy Slovenija. Foto: MoTA - Facebook stran

Nekaterim od teh organizacij so na pomoč priskočili pri krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij CNVOS. Po besedah vodje pravne službe CNVOS-a Mateja Verbajsa so omenjene nevladne organizacije zoper ministrstvo za kulturo zaradi nepravilnosti pri vodenju postopka štiriletnega programskega razpisa posebej sprožile pravne spore. Kot mu je znano, je sodbo za zdaj prejel zgolj zavod Emanat, ostali na odločitev upravnega sodišča še čakajo.
Kot je še dejal, je bila vsebina teh ločenih postopkov podobna, zato pričakujejo, da bo sodišče v vseh primerih razsodilo podobno. "V teoriji je sicer možno, da bi sodišče odločilo drugače, a bi bilo to sila nenavadno, ker gre za podobne dejanske okoliščine," je dodal.

Upravno sodišče je v sodbi med drugim ugotovilo, da zoper omenjene tožbe pritožba ni možna. "V tej zadevi je sodišče drugostopenjski organ, ki presoja, kaj so odločali na ministrstvu. Ker gre za relativno vsebinske, strokovne zadeve, se pravi ocenjevanje predlogov kulturnih programov, se sodišče načeloma ne spušča v globljo presojo, ali je to vsebinsko prav ali ne. Če ugotovijo nezakonitosti, se po splošni praksi zadeve vrnejo v vsebinsko presojo ministrstvu za kulturo," je pojasnil.

V nadaljnjem postopku se bo morala strokovna komisija znova sestati in opraviti svoje delo tako, kot ji je naložilo sodišče, še pojasnjuje Verbajs. Pri tem je najpomembneje, da bodo morali o posamezni zadevi vnovič presoditi in, kot so zapisali pri CNVOS-u, "tokrat jasno in obrazloženo podati svojo oceno, upoštevajoč merila javnega razpisa, ki jih je navsezadnje ministrstvo samo določilo".

Odločitve na javnih razpisih morajo biti transparentne
"Postopek se je zdaj zaključil in sodišče je pritrdilo stališčem, ki jih ves čas zagovarjamo tudi v CNVOS-u, to je, da morajo biti odločitve na javnih razpisih transparentne in predvsem ustrezno obrazložene. Prijavitelju je treba jasno obrazložiti, zakaj ni bil izbran za sofinanciranje oziroma zakaj pri posameznem merilu ni dobil najvišjega možnega števila točk. O nujnosti obrazloženih odločitev na javnih razpisih smo v CNVOS-u že večkrat opozarjali, prav ministrstvom pa tovrstne zahteve pojasnili tudi v posebnem priročniku o javnih razpisih za ministrstva," so še zapisali v krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij.