Postopek kandidature in časovni okvir je predstavila Urška Zupanec z ministrstva za kulturo. Kot je povedala, bo ministrstvo vodilo postopek izbora, sam izbor pa bo opravil svet neodvisnih strokovnjakov. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Postopek kandidature in časovni okvir je predstavila Urška Zupanec z ministrstva za kulturo. Kot je povedala, bo ministrstvo vodilo postopek izbora, sam izbor pa bo opravil svet neodvisnih strokovnjakov. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić
Mateja Demšič
Vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič pa je poudarila, da si želijo skozi proces priprave kandidature v Ljubljani predvsem uveljaviti nove politike na področju kulture. Foto: RTV SLO

Sodelujoči so izrazili mnenje, da je pomembno že to, da so se odločili za pripravo kandidature, ne glede na to, katero mesto bo na koncu laskavi naziv nosilo.

Svet neodvisnih strokovnjakov
Postopek kandidature in časovni okvir je predstavila Urška Zupanec z ministrstva za kulturo. Kot je povedala, bo ministrstvo vodilo postopek izbora, sam izbor pa bo opravil svet neodvisnih strokovnjakov. Ministrstvo bo po njenih besedah konec letošnjega oziroma na začetku prihodnjega leta objavilo razpis, nekaj tednov zatem bodo organizirali informacijski seminar za zainteresirana mesta skupaj s predstavniki Evropske komisije.

V letu 2020 bo potekal dvostopenjski izbor. Na začetku leta bo prvi sestanek strokovnega sveta za predizbor EPK-ja, na katerem bodo mesta predstavila svoje kandidature. Po sestanku bo strokovni svet izdelal predlog ožjega izbora mest, ki ga nato potrdi ministrstvo, čez leto pa bo mesta iz ožjega izbora obiskal strokovni svet. Na drugem sestanku strokovnega sveta konec leta bo izbrano mesto, ki bo v letu 2025 nosilo laskavi naziv.

Umetnost v javnem prostoru
Predstavnik EPK-ja Linz 2009 Simon Lachner je podal izkušnjo tega avstrijskega mesta. Poudaril je, da je bil program EPK Linz zasnovan tako, da je bil blizu lokalnemu prebivalstvu. Velik poudarek je bil na umetnosti v javnem prostoru, ki je bila brezplačno dostopna vsem. Dogodki v sklopu kulturne prestolnice so potekali vsak dan v letu, poleg tega projektov niso umestili le v središče mesta.

Za uspešen EPK so po njegovih besedah nujni trdni finančni temelji, pomembna pa je tudi avtonomija umetniškega direktorja. Program je najbolje začeti čim prej, sami so prvi projekt začeli že v letu 2007.

Več kot le kulturni projekt
Sledil je pogovor s predstavniki slovenskih mest, ki so napovedala kandidaturo za naziv EPK 2025, moderiral ga je Lachner. Uvodoma je izpostavil, da je EPK več kot le kulturni projekt, da gre za razvojni projekt, ki naj bi imel trajnostne učinke.

V Kranju po besedah Tonija Cahuneka, koordinatorja projektne skupine Kranj 2025 za EPK, v projektu prepoznavajo priložnost za transformacijo mesta iz industrijskega središča v središče za turizem, naravo in kulturo. Opomnil je tudi na velik kulturni potencial tako Kranja kot okoliških mest in poudaril, da njihova kandidatura nastaja od spodaj navzgor.

V Novi Gorici si po besedah vodje kandidature Nova Gorica EPK 2025 Nede Rusjan Bric v sklopu projekta želijo znova povezati obe Gorici tako, da bi povezanost ostala tudi pozneje. Poleg tega si želijo v mestu zadržati mlade ljudi, ki sicer zaradi študija ali zaposlitve odhajajo v prestolnico.

Zadržati mlade bo po besedah koordinatorja projekta EPK Lendava Dejana Süča tudi eden izmed ciljev njihove kandidature. Poudaril je še sodelovanje dvojezične Lendave s sosednjimi državami.

Nove politike na področju kulture
Vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana Mateja Demšič pa je poudarila, da si želijo skozi proces priprave kandidature v Ljubljani predvsem uveljaviti nove politike na področju kulture.

Govorniki so se strinjali, da pri pripravi kandidatur ne gre za tekmovanje med mesti in da so že s tem, ko so napovedali kandidature za naziv EPK-ja, pokazali željo po spremembah v svojih okoljih. Prepričani so tudi, da bodo rezultati sedanjih prizadevanj vidni tudi v mestih, ki na koncu ne bodo izbrana za nosilce laskavega naziva, izrazili pa so tudi željo, da bi se v pripravo kandidatur zato podalo še več slovenskih mest.

Današnji pogovor je pripravil zavod Motovila - center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.