Pred tremi leti so na italijanski televiziji predvajali film o dogajanju ob koncu druge svetovne vojne v Istri Srce v breznu, ki je precej razburil tudi slovensko javnost. Foto:
Pred tremi leti so na italijanski televiziji predvajali film o dogajanju ob koncu druge svetovne vojne v Istri Srce v breznu, ki je precej razburil tudi slovensko javnost. Foto:
Filip Robar Dorin kot problematično izpostavlja razlaganje obodbja od nastopa fašizma vse do današnjih poskusov desnice, da prikaže povojne izgrede kot dejanje barbarskega značaja Slovencev in Hrvatov do Italijanov zgolj zato, ker so Italijani. Foto: RTV SLO

Pred nedavnim so v Ljubljani končali slikovno in zvočno obdelavo njegovega celovečernega filma Veter se požvižga. Neodvisni režiser ter scenarist pa je v središče svojega zanimanja postavil prav slovensko-italijanske odnose v zadnjem stoletju.

V filmu obravnava nekatere najpomembnejše dogodke iz polpretekle zgodovine o odnosih med obema sosedama, ki jih vsaka stran razlaga po svoje. Tisto, kar se pri pouku zgodovine v slovenskih šolah obravnava kot splošno znano, italijanska politika, zlasti v zadnjih desetletjih, razume povsem drugače, v sebi ugodnejši luči pa predstavlja dogodke tudi evropski javnosti.

Robarja Dorina so zanimali prav ti manipulativni prijemi italijanske politike na eni strani ter mlačna in neodločna politika nekaterih predstavnikov slovenske države nad drugi. Kot posebno problematično izpostavlja filmar razlaganje obdobja od nastopa fašizma do današnjih poskusov desnice, da prikaže povojne izgrede kot dejanje barbarskega značaja Slovencev in Hrvatov do Italijanov samo zato, ker so Italijani. Tu je še prikrivanje dejanj, ki sta jih vladavina fašizma in okupacijska vojska storili na ozemlju Slovenije, Hrvaške in tudi drugod po svetu.

Kakšno zgodovino predstavljamo Evropi?
"Zahtevam italijanske desnice se je očitno podredil tudi del zgodovinske stroke, tako da državljani sosednje države o polpretekli zgodovini svoje dežele ne vedo prav veliko, še zlasti pa jim je bilo 'prihranjeno' sramotno obdobje italijanskih vojnih zločinov v Abesiniji, Sloveniji in na Hrvaškem," je ob svojem filmu med drugim zapisal Robar Dorin.

Cineast raziskuje "vzporedno inačico zgodovine", ki jo sprejemata tako italijanska politika kot zgodovinska stroka. Desničarske stranke in delno tudi sredinska politična opcija pa jo evropskim vladam in javnosti posredujejo kot edino pravo zgodovinsko interpretacijo.

Sledi, ki jih je pustilo Srce v breznu
Da ima takšno predstavo o zgodovini med obema državama tudi italijanska civilna družba, opaža filmar ob nekaterih dogodkih, kot so bili na primer lanska in letošnja proslava dneva spominov v Italiji in reakcije na omenjeni film Srce v breznu, ki ga je leta 2005 predvajala italijanska televizija. Kot pojasnjuje Robar Dorin, s svojim izdelkom odločno zavrača takšne medijske "fabrikate", kot jih je najti v filmu Srce v breznu, ki so ga sosedje posneli in predvajali predvsem zaradi politične propagande.

Film Veter se požvižga je nastajal v treh fazah v obdobju več kot deset let. Producent filma je Studio Vrtinec, koproducent TV Slovenija, finančno pa ga je podprl avdiovizualni sklad ministrstva za kulturo.

M. K.