Sazas pripravlja zaradi Žurejevih dejanj tudi odškodninsko tožbo zoper državo. Foto: MMC RTV SLO
Sazas pripravlja zaradi Žurejevih dejanj tudi odškodninsko tožbo zoper državo. Foto: MMC RTV SLO
Jurij Žurej
Jurij Žurej meni, da je ovadba oblika pritiska na urad, ki pa bo nadaljeval svoje delo in zagotavljanje kakovosti delovanja vseh kolektivnih organizacij. Foto: MMC RTV SLO
Sazas
Janez Hvale je spomnil na nedavno naznanilo urada, v katerem ta ugotavlja, da statut Sazasa ni skladen z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Foto: www.sazas.org

Kazensko ovadbo je podpisalo 15 avtorjev, podali pa so jo zaradi izsiljevanja, groženj in prekoračitve pooblastil s strani direktorja urada zaradi suma storitev kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in zaradi suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja izjave, je pojasnil Patrik Greblo. Zaradi Žurejevih dejanj pripravlja Sazas tudi odškodninsko tožbo zoper državo.

Žurej: Urad bo kljub pritiskom nadaljeval svoje delo
Jurij Žurej
vidi ovadbo kot obliko pritiska na urad, ki pa bo nadaljeval svoje delo in zagotavljanje kakovosti delovanja vseh kolektivnih organizacij. Ob tem pa je pozval k večjemu zavedanju avtorskih pravic in temu, kaj te pomenijo.
Po besedah Grebla Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije (Sazas) dodatnih informacij o tem po posvetu z odvetniki ne bo podalo, še posebej zato, ker so v zadevi omenjena imena tudi drugih visokih državnih uradnikov in državnih uradov, ki jim je v uradni preiskavi zaradi predčasnega obveščanja javnosti lahko prizadejana pravna ali osebna škoda.
"Zaradi dejanj visokega državnega uslužbenca Žureja bomo zoper državo pripravili tudi odškodninsko tožbo zaradi materialne in nematerialne škode, ki jo je s svojimi dejanji povzročil avtorjem," je izpostavil Greblo.
Janez Hvale je spomnil na nedavno naznanilo urada, v katerem ta ugotavlja, da statut Sazasa ni skladen z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. "Zanimivo pri tem je to, da statut v tistih točkah, kjer naj ne bi bil usklajen, velja že od leta 1993 oziroma od tistega trenutka, ko je urad na podlagi tudi teh določb statuta, ki jih zdaj zadnjih direktor urada očita, pridobil dovoljenje," je pojasnil in dodal, da gre predvsem za oblike članstva.

Greblo: Urad se ukvarja predvsem s Sazasom, lahko bi postoril kaj drugega
Odločitve glede poziva urada bo Sazas sprejel potem, ko bo prejel mnenje inštituta mariborske pravne fakultete. Hvale je še dodal, da statut Sazasa ne potrjuje urad, ampak skladno z zakonodajo upravna enota, v tem primeru Upravna enota Domžale. Po Greblovem mnenju se urad v tem trenutku ukvarja predvsem s Sazasom, medtem ko bi lahko postoril nekaj drugega. Kot pravi, urad zavlačuje z izdajo odločbe za upravljanje odločbe za pobiranje nadomestil iz naslova praznih nosilcev zvoka.
Ta sredstva gredo vsem kolektivnim organizacijam, že od začetka leta pa to dovoljenje, zaradi malomarnosti urada, še ni podeljeno, je še dodal. Greblo ocenjuje, da se je urad očitno odločil, da se bo ukvarjal le s Sazasom, medtem ko denar v prid kapitalu ali gospodarstvu ni pobran. S tem obstaja sum, da urad s tem namenom dela v prid tistih, pod katerim okriljem tudi deluje, to je ministrstva za gospodarstvo.
Urad je Sazasu izdal poziv, da mu v roku 30 dni (poziv nosi datum 21. junij) posreduje poročilo oziroma podatke in pojasnila glede obračunavanja avtorskih honorarjev za uporabo avtorskih del subjektom, ki delujejo na prostovoljni osnovi in z nepridobitnim namenom. Več pevskih zborov, upokojenskih društev, turističnih društev, gasilcev in podobnih združenj se je namreč na urad obrnilo, saj menijo, da jim Sasaz izdaja previsoke račune in da je tarifa za uporabo avtorskih del previsoka.