Treba je ločevati med enodelnimi in dvodelnimi imeni. Foto:
Treba je ločevati med enodelnimi in dvodelnimi imeni. Foto:
Vsa enobesedna imena so enodelna, pa tudi nekatera večbesedna sodijo sem, npr. Ostrorogi jelen iz Jalnovih Bobrov.
Občno sestavino imena navadno pišemo z malo začetnico.
Izmed imen z občno sestavino je najbolj znan primer lepa Vida.

V marsikatero dnevno in otroško sobo ter spalnico bodo izpod knjižnih platnic in z zaslonov prihajale fantastične osebe, vilini, škrati, zmaji in hobiti. Zato bomo danes preverili, kako zapisujemo nekatera imena in kakšne so razlike med njimi.

Kako bi zapisali imena dobro poznanih likov?
Krojaček Hlaček/krojaček Hlaček
Rdeča kapica/Rdeča Kapica
Maček Muri/maček Muri
Muca Copatarica/muca Copatarica

Enobesedna imena in besedne zveze
Čeprav jih dobro poznamo in pogosto srečujemo, verjetno zmeraj nismo pozorni na to, kdaj se prvi ali drugi del imena zapiše z veliko ali malo začetnico. Začnimo z gospodom Hlačkom. Hlaček je enobesedno ime znanega krojača oz. krojačka, ki ga je ustvaril Leopold Suhodolčan. Besedo krojaček pišemo z malo, saj gre za splošno ime, Hlaček pa z veliko, saj gre za lastno ime, torej krojaček Hlaček. Če bi namesto besede krojaček uporabili besedo gospod, stric, mladenič, bi tudi te napisali z malo. V to skupino imen uvrščamo vsa enobesedna imena oseb (Zaspanka, Copatarica, Vida, Kuzma, Smuk), ki pa jih mnogo bolje poznamo iz stalnih besednih zvez, ki so že tako zakoreninjene, da se zdi, kot da so del imena: zvezdica Zaspanka, muca Copatarica, lepa Vida, škrat Kuzma, palček Smuk. Pravopis v primerih Lepa Vida, Kralj Matjaž dopušča tudi zapis prve sestavine z veliko začetnico, a prednost daje zapisu prve sestavine z malo. Morda so k dvojničnemu zapisu prispevali istoimenski naslovi gledaliških iger, literarnih del, društev, kulturnih prireditev ipd., v katerih z veliko začetnico seveda pišemo obe sestavini: lutkovna igra Lepa Vida, pravljica Muca Copatarica, igra Zvezdica Zaspanka.

S tem člankom se končuje tokratni sklop Jezikovnega spletovalca. Spremljajte nas še naprej in v komentarjih podajte predloge za prihodnost.

Najjasnejši je zapis enobesednih imen, ki niso tako zasidrana v stalnih besednih zvezah in jih takoj prepoznamo: Sapramiška, Zvitorepec, Miškolin.

Rdeča kapica ali Rdeča Kapica?
V naslednjo skupino uvrščamo imena tipa Rdeča kapica, Grdi raček in Obuti maček. Gre za večbesedna imena, ki delujejo kot celota, z veliko pa zapisujemo le prvo sestavino. Kapica, raček in maček niso priimki, ampak besede z občnim pomenom. Priimka znamenite Rdeče kapice ne poznamo, kar pa ne pomeni, da nekje na svetu ne obstaja oseba, ki se morda piše Kapica. V to skupino spadata še npr.: Mali princ, Snežna kraljica.

Ned Stark in Peter Pan
Bajeslovna, literarna oz. domišljijska imena se lahko pišejo podobno kot druga osebna imena (Janez Trdina), pri katerih ime in priimek pišemo z veliko začetnico: Charlie Brown, Harry Potter, Peter Pan, Pika Nogavička, Piki Jakob, Bilbo Bogataj (roman Gospodar prstanov), Ned Stark (Igra prestolov). Gre za primere, v katerih je vsaka od sestavin lastno ime.

Izvor besede baje
Izraz bajesloven izhaja iz besede bajeslovje (s tujko mitologija), ki smo jo prevzeli iz češčine. Češki izraz baje pomeni 'mit, bajka', slovo pa 'beseda'. Knjižni izraz bajati pomeni 'pripovedovati, navadno neverjetne stvari', prav iz tega izraza naj bi se razvil členek bajè, ki izraža negotovost trditve: Baje prihaja zima. Beseda mythos naj bi izvirala iz indoevropskega korena meudh-, mudh- s prvotnim pomenom 'hrepeneti, biti usmerjen na nekaj'.

Kdo je hobit in kaj je Hobit
Bilbo je hobit, eden osrednjih likov romana Hobit. Hobit je 'majhno, človeku podobno, zelo iznajdljivo bitje iz Tolkienovih literarnih del'. Ima velika kosmata stopala. Ko besedo hobit uporabljamo kot besedo z občnim pomenom (kot škrat, vilin, velikan, zmaj), jo pišemo z malo začetnico. Ko pa govorimo o naslovu romana, filma, predstave, jo pišemo z veliko.

Zgodbe, razna bitja in liki nas obdajajo ves čas, zato ne pozabimo na moč pripovedovanja in se je hkrati pazimo.