Podrobnejši program bo znan v drugi polovici januarja, toda že zdaj je jasno, da bo Ljubljana med apriloma 2010 in 2011 živela s knjigo. Foto:
Podrobnejši program bo znan v drugi polovici januarja, toda že zdaj je jasno, da bo Ljubljana med apriloma 2010 in 2011 živela s knjigo. Foto:
Največja prireditev v okviru projekta bo literarni festival Literature sveta: Festival Fabula, ki ga bo maja izvedla Študentska založba. Med festivalom se bo zvrstila množica dogodkov, ki bodo na celovit način povezali knjigo in branje z mestom. Foto: MMC RTV SLO
Boris Pahor: Nekropola
Program kandidatov, ki se potegujejo za naslov, mora biti usmerjen k promociji knjige in spodbujanju branja v času med dvema svetovnima dnevoma knjige in avtorskih pravic, to je 23. april. Foto: Emka
Unesco svetovni dan knjige in avtorskih pravic praznuje od leta 1996, in sicer z namenom, da založniki, knjižnice, knjigarne, šole, kulturne institucije in združenja avtorjev promovirajo trajnostno pomembnost knjig in branja. Po podatkih Unesca je v letu 2008 ta dan zaznamovalo več kot 100 držav, zanimanje zanj pa v zadnjih letih narašča. Foto: EPA
Ali bo o dogajanju poročal tudi novi intelektualni 14-dnevnik, je zaradi zapletov, ko je župan Zoran Janković projekt prisodil Dnevniku in ne Delu, za katerega se je odločila strokovna komisija, viselo v zraku. Na občini vsekakor računajo na ugodno rešitev zapleta. Časopis je ne nazadnje, eden izmed stebrov projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige. Foto: EPA

Unescov naslov bo Ljubljana od Bejruta prevzela 23. aprila, ko se bo pred ljubljansko mestno hišo zgodil slavnostni dvig zastave, istega dne zvečer pa bo v Poletnem gledališču Križanke na ogled umetniški spektakel režiserja Matjaža Bergerja, zasnovan kot enovito srečanje znanosti, umetnosti in filozofije. V okviru tega projekta bo imel največe razsežnosti literarni festival Literature sveta: Festival Fabula, ki ga tudi sicer vsako leto pripravlja Študentska založba.

Dogajanje razdeljeno po sklopih
Rdeča nit celotnega projekta "Svetovna prestolnica knjige" je mrežna povezanost vseh, ki v Ljubljani in Sloveniji delujejo na področju knjige. Vsi kandidati, ki so se javili na razpis, morajo imeti izdelan program, usmerjen k promociji knjig in spodbujanju branja. Na oddelku za kulturo ljubljanske občine poudarjajo, da je knjiga kot medij znanja in ustvarjalnosti še vedno eden izmed temeljev razvoja posameznika in družbe.

MOL pri oblikovanju celotnega programa projekta ni izhajal zgolj s stališča, kako v Ljubljani promovirati literaturo, knjigo in branje, temveč tudi z vidika, katere svoje izkušnje in znanja lahko Ljubljana ponudi svetu: kako lahko promovira svoje avtorje in kako lahko posreduje dognanja glede knjig, knjižnic in bralne kulture. Program je zasnovan tako, da daje odgovore na zagate, v katerih se je znašlo slovensko založništvo, predvsem glede knjigotrštva, dostopnosti knjige in promocije branja ter glede promoviranja slovenskih avtorjev v tujini. Od 23. aprila dalje se bo v Ljubljani zvrstilo več različnih sklopov z različnimi naslovi, ki bodo med drugim povezovali knjige s preostalimi področji umetnosti.

Ugledališčenje knjige
V okviru sklopa "Knjiga in ustvarjalnost na področjih kulture" je strokovna komisija izbrala 35 projektov, ki bodo opozarjali na tesno povezavo knjige s preostalimi področji umetnosti. Sem med drugimi sodi tudi dramatizacija Nekropole Borisa Pahorja, ki jo bo na oder postavil Boris Kobal. Poleg tega bo Ljubljana dobila prvi bralni labirint, na pomen knjige pa bodo opozarjale tudi radijske postaje in veliki plakati v središču Ljubljane.

Spodbujanje bralne kulture
V okviru sklopa "Knjiga in mesto" je komisija izbrala 28 projektov, ki bodo nadgradili obstoječe literarne prireditve, ki potekajo v Ljubljani in okolici, kot so Slovenski dnevi knjige in Vilenica. Med drugim bodo s pomočjo različnih intervencij v javni prostor poudarjali pomen branja in različne možnosti spodbujanja bralne kulture. Glavno mesto bo tako pridobilo mnoge bralne kotičke v javnem prostoru, branja bodo potekala tudi v bolnišnicah in azilnem domu, mnogo projektov pa bo namenjenih tudi najmlajšim.

V sklopu "Ljubljana bere" sta bili izbrani slikanici, ki ju bo ljubljanska občina poklonila triletnikom ob sistematskem pregledu ter prvošolcem na prvi šolski dan. Triletniki se bodo zabavali ob branju knjige Lonček na pike avtorice Anje Štefan in ilustratorke Jelke Reichman, prvošolce pa bo razveselila knjiga Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu Matjaža Schmidta.

Knjige za vsakogar
Posebno ambiciozen in zahteven del programa je izvedba projekta "Knjige za vsakogar". V zaključni fazi je izbor knjig, ki bodo v tem sklopu izšle v visokih nakladah 8.000 izvodov in bodo na prodaj po tri evre. Posebnost tega projekta je, da bodo običajna prodajna mesta razširili na splošne knjižnice, ki bodo sodelovale v projektu. Namen projekta je spodbuditi zavedanje o pomenu nakupovanja knjig.

Trubarjeva hiša in spomenik reformaciji
Med trajnimi pridobitvami, ki jih bo Ljubljani prinesel Unescov naslov, je tudi Trubarjeva hiša literature na Ribjem trgu. Hiša bo poseben javni prostor, namenjen literaturi in knjigi na splošno, ki bo z dogodki med letom prispeval k živahnemu kulturnemu in urbanemu utripu. Združevala bo kulturno in intelektualno središče, knjižni klub, sedež novega spletnega portala o književnosti in knjigi, galerijski prostor in informacijsko središče, predvidoma pa bo začela delovati spomladi.

Poleg tega bo Ljubljana pridobila tudi spomenik slovenski reformaciji, ki je na čelu s Primožem Trubarjem poskrbela za temelje slovenskega knjižnega jezika, novo knjižnico v Zadvoru, kjer je bila do zdaj izposoja mogoča le z bibliobusom, in obnovljeno knjižnico v Mostah.

Konec podaljšan v leto 2011
V letu 2011, ko se bo projekt iztekal, bo Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica založništva, knjigotrštva, grafične dejavnosti in radiodifuznih medijev - pripravila mednarodni kongres z naslovom Svetovni vrh knjige 2011. Namen kongresa je razprava o izzivih, ki jih digitalizacija prinaša založništvu v majhnih kulturah, o prevajanju iz malih jezikovnih skupin v svetovne jezike in o vseevropskih knjižnih uspešnicah. Ob koncu kongresa bo sprejeta Ljubljanska resolucija o knjigi.