Izdelava Slovarja slovenskega knjižnega jezika je trajala okrog 20 let, celoten projekt slovarja sodobnega slovenskega jezika pa bi lahko končali v petih letih. Foto: BoBo
Izdelava Slovarja slovenskega knjižnega jezika je trajala okrog 20 let, celoten projekt slovarja sodobnega slovenskega jezika pa bi lahko končali v petih letih. Foto: BoBo
Februarja letos smo dobili Slovar novejšega besedja slovenskega jezika.
Februarja letos smo dobili Slovar novejšega besedja slovenskega jezika.
Slovarji
V skladu s predlogom avtorjev za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika naj bi bil ta v celoti zasnovan za spletni medij, posamezne dele pa bi bilo mogoče kadar koli natisniti. Informacije o jezikovnih zadregah bodo po navedbah predlagateljev celovite in dostopne na enem mestu; do njih bo mogoče dostopati hitro in učinkovito, tudi če uporabnik ne bo vedel, ali je njegova težava pravopisne, slovarske ali slovnične narave. Foto: BoBo

Z njim bi Slovenija prišla do ustreznega opisa sodobnega slovenskega jezika, ki bi med drugim zagotovil tudi bazo podatkov za razvoj jezikovnih tehnologij, je v predlogu zapisala skupina jezikoslovcev, med temi Simon Krek iz Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan in kamniškega podjetja Amebis, direktor zavoda za uporabno slovenistiko Trojina Iztok Kosem in jezikoslovka Polona Gantar.
Takšen slovar je pomemben tudi z vidika zagotavljanja jezikovnih virov in tehnologij za slovenski jezik, poudarja Krek, Slovenija pa zadnje potrebuje, če želi priti denimo do aplikacije Siri v slovenščini ali slovenskega jezika v sistemih sprotnega strojnega tolmačenja in podnaslavljanja.
K sodelovanju vabijo tudi zainteresirano javnost
Zainteresirano javnost vabijo, da si ogleda njihovo predstavitev in svoje mnenje deli na forumu. Predlog predvideva končanje projekta v petih letih. Po Krekovih besedah gre za razmeroma kratko obdobje za izdelavo - izdelava Slovarja slovenskega knjižnega jezika je trajala okrog 20 let. Vendar gre po njegovih besedah za realen cilj, mogoč na podlagi v zadnjih letih razvitih tehnološko podprtih metod.
Uresničitev projekta zahteva podporo ministrstva za kulturo ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter znotraj slednjega Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost, ki bi poiskali način za zagotovitev sredstev za izvedbo projekta, pri čemer bi del sredstev lahko prišel tudi iz evropskih strukturnih skladov.
Avtorji so ta teden s predlogom seznanili tudi ministrstvo za kulturo in zaprosili za srečanje. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, se bo minister z njimi sešel v prihodnjih dneh, vlada pa je prav v četrtek sprejela resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko in jo poslala v obravnavo v DZ. Ta naj bi jo po predvidevanjih ministrstva obravnaval na julijski seji.
Slovar mora biti v celoti zasnovan za spletni medij
Resolucija predvideva pripravo akcijskega načrta za jezikovno opremljenost, v katerem mora biti predviden "tak slovarski opis sodobne slovenščine, ki bo prilagojen uporabi v spletnem in drugih digitalnih okoljih, pri njem pa bodo bodisi v eni ali v različnih slovarskih bazah na voljo različni podatki o slovenščini". V skladu s predlogom avtorjev za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika naj bi bil ta v celoti zasnovan za spletni medij, posamezne dele pa bi bilo mogoče kadar koli natisniti.
Približno 100.000 besed bo opisanih na novo - z vidika današnjega razumevanja sveta, aktualne pomenske in jezikovne spremembe naj bi se zaznavale sproti in vključevale v slovar, še pišejo avtorji predloga. Slovar naj bi nastajal v živo v različnih leksikografskih fazah, osnovna informacija bo na voljo že ob začetku izdelave. Izdelovali ga bodo jezikoslovci in usposobljeni leksikografi, hkrati pa bo v delo vključena tudi zainteresirana jezikovna javnost.