Lani je bilo v Sloveniji povprečno izposojenih 12,51 enote na prebivalca, v radovljiški knjižnici pa 19,57. Foto: BoBo
Lani je bilo v Sloveniji povprečno izposojenih 12,51 enote na prebivalca, v radovljiški knjižnici pa 19,57. Foto: BoBo
Radovljica
Občina bo sredstva za naložbo zagotovila v proračunih za leta 2016, 2017 in 2018, v večji meri z zadolžitvijo. Foto: BoBo

Družbo Javna razsvetljava je kot najugodnejšega ponudnika radovljiška občina izbrala na javnem razpisu za dokončanje del. Za 2,4 milijona evrov bo izvedla gradbena in obrtniška dela, vgradnjo kanalizacije, dvigal ter elektro- in strojnih instalacij s sistemom ogrevanja. Župan pričakuje, da bo fasadni del objekta zaključen že konec letošnjega leta, pogoj pa sta takojšnja pričetek del in ustrezno vreme.

Sredstva v večji meri zagotovljena z zadolžitvijo
Sredstva za naložbo bo občina zagotovila v proračunih za leta 2016, 2017 in 2018, v večji meri z zadolžitvijo. "Država namreč v tem obdobju za sofinanciranje naložb v javno kulturno infrastrukturo ne načrtuje večjih sredstev, čeprav je projekt gradnje nove radovljiške knjižnice uvrščen v nacionalni program kulture," so sporočili z radovljiške občine.

Gradnja nove knjižnice na Vurnikovem trgu se je začela že leta 2010, vendar je bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev prvič prekinjena v letu 2011, v 2014 pa se je pri tretji gradbeni fazi zaradi stečaja izvajalca popolnoma ustavila. Občina je tedaj stavbo knjižnice zaščitila in zaključila komunalno ter zunanjo ureditev novega Vurnikovega trga, kjer je zrasel tudi stanovanjski kompleks.

Oprema za knjižnico že nakupljena
Za gradnjo knjižnice, pripadajočih garažnih mest, komunalne opreme in sofinanciranje zunanje ureditve trga naj bi občina že namenila približno 2,9 milijona evrov. Poleg tega je za nakup opreme knjižnice leta 2010 podpisala pogodbo v vrednosti 560.000 evrov in že kupila opremo v vrednosti 450.000 evrov ter jo ustrezno uskladiščila. Nakup opreme je z več kot 300.000 evri sofinanciralo ministrstvo za kulturo.

Nova knjižnica bo ponujala 2.400 kvadratnih metrov površin v petih etažah. V kletni etaži bodo poleg sobe domoznanstva arhiv, skladišča in servisni prostori. Pritličje bo namenjeno dnevni čitalnici s knjižnično kavarno in prostorom za dogodke. V prvem in drugem nadstropju bo gradivo, razdeljeno po oddelkih za odrasle, mladino in otroke ter periodični tisk s čitalnicami in drugimi večnamenskimi prostori. Mansarda bo namenjena predvsem posebnim programom knjižnice.

Po besedah direktorice Knjižnice Antona Tomaža Linharta Božene Kolman Finžgar je število bralcev v preteklih letih v glavnem naraščalo, čeprav je izposoja v slovenskem povprečju v minulih letih rahlo padla. Podatki za lansko leto kažejo, da je bilo v Sloveniji povprečno izposojenih 12,51 enote na prebivalca, v radovljiški knjižnici pa 19,57. V knjižnici prirejajo različna predavanja za starše, biblio-pedagoške ure, razstave in projekte, s katerimi spodbujajo branje.