V Mladinski knjigi trdijo ravno nasprotno in vztrajajo, da so bile avtorske pravice Maline Schmidt Snoj kršene.

Gabriele Babnik Ouattara zavrača, da bi prepisovala iz knjige Samo en ples in vztraja, da gre za legitimni literarni postopek medbesedilnosti. Foto: Televizija Slovenija
Gabriele Babnik Ouattara zavrača, da bi prepisovala iz knjige Samo en ples in vztraja, da gre za legitimni literarni postopek medbesedilnosti. Foto: Televizija Slovenija

Mladinska knjiga in avtorica knjige Samo en ples Malina Schmidt Snoj sta se v izjavi za javnost odzvali na izjave, ki jih je Gabriele Babnik Ouattara podala v oddaji Panoptikum na Televiziji Slovenija (posnetek oddaje z dne 1. maja si lahko ogledate spodaj). Oddaja je med drugim odprla temo plagiatorstva, pri tem pa izpostavila primer Gabriele Babnik Ouattara in njenega romana Za angele, da jim ne bo dolgčas, ki je leta 2023 izšel pri založbi Litera.

Kot smo poročali, je avtorica knjige Samo en ples Malina Schmidt Snoj založbo Mladinska knjiga in založbo Litera opozorila, da je Gabriela Babnik Ouattara v svoji knjigi Za angele, da jim ne bo dolgčas nezakonito objavila odlomke iz njenega dela Samo en ples. Ob tem je zahtevala finančno odškodnino, umik iz prodaje in javno opravičilo. Založba Litera je knjigo Gabriele Babnik Ouattara umaknila iz prodaje in se pisateljici tudi opravičila. Obenem je sporočila, ne bo sodelovala pri promociji knjige. Babnik Ouattara se je pozneje Malini Schmidt Snoj opravičila, vendar ob tem zanikala očitano ji prepisovanje in kršenje avtorskih pravic. Babnik Ouattara zagovarja prepričanje, da iz dela ni prepisovala in da gre za legitimni literarni postopek medbesedilnosti. "To, da vzameš določen fragment, določen podatek v lastno fikcijsko zgodbo, to ni prepisovanje," je povedala v oddaji.

Pisateljica je bila gostja oddaje Panoptikum, ki je med drugim odprla temo plagiatorstva. Foto: Televizija Slovenija
Pisateljica je bila gostja oddaje Panoptikum, ki je med drugim odprla temo plagiatorstva. Foto: Televizija Slovenija

Babnik Ouattara: Prišli smo do sklepa, da ni prepisovanja. Mladinska knjiga: Ta izjava ne drži
V oddaji Panoptikum prav tako omenja sestanek na Mladinski knjigi, in sicer: "Po sestanku na Mladinski knjigi, za katerega sem sama prosila – namreč meni gospod Uršič nikoli ni dovolil, da bi se tega sestanka udeležila, s čimer je kršil moje pravice po zagovoru. Ko sem se tega sestanka udeležila skupaj z odvetniško pisarno Senica z gospo Trojanškovo (Mateja Trojanšek Jerkovič, vodja oddelka za avtorske pravice pri MK, op. n) in z urednico knjige, smo prišli do sklepa, ko smo primerjali ti knjigi, da ni prepisovanja, ni dobesednega prepisovanja. To sta tudi obe zaobjeli in razumeli. Se pravi, ko smo dobesedno primerjali, do tega ni prišlo."

Na Mladinski knjigi njene navedbe zavračajo: "Izjava Gabriele Babnik Ouattara v oddaji Panoptikum RTV Slovenija, da smo na srečanju na sedežu Mladinske knjige Založbe prišli do sklepa, da v knjigi prepisovanja ni bilo, nikakor ne drži. Nasprotno, Mladinska knjiga vztraja pri izjavi, da so bile prav zaradi teh stavkov kršene avtorske pravice Maline Schmidt Snoj."

Gabriela Babnik Ouattara je v svoji knjigi uporabila stavke ali dele stavkov iz knjige Samo en ples
Kot v skupni izjavi za javnost še pišeta Mladinska knjiga in avtorica Schmidt Snoj, so bile v oddaji Panoptikum izrečene neresnice in trditve, sporne z vidika zaščite avtorskih pravic, zato želijo "kot največja slovenska založba, ki sodelovanje z avtorji postavlja v središče svojega delovanja in jo zavezuje najvišja odgovornost za zaščito njihovih pravic, javnosti še zadnjič pojasniti dejstva, ki so nedvoumna". Kot nadaljujejo: "Gabriela Babnik Ouattara je v svoji knjigi uporabila stavke ali dele stavkov, kot so v knjigi Samo en ples, in sicer na 28 straneh, pri čemer nista bila izpolnjena citirna namena soočenja in napotitve, torej ni jasno razvidno, kateri deli besedila v romanu Gabriele Babnik Quattara so povzeti neposredno iz knjige Maline Schmidt Snoj." Za ponazoritev navajamo zgolj en primer, nadaljujejo:


Odlomek iz knjige Samo en ples (str. 228–229): "Moj ples so borci spremljali s spontanim ploskanjem /.../ Takrat nisem plesala ponoči ob tabornem ognju, temveč v dnevni svetlobi, ko prihaja postava z vseh strani do plastičnega izraza. Tak prostor daje posebne možnosti in zahteva velik razmah v gibanju. Moji plesni vzgibi so postajali v naravi veliki, jasni in široki."

Odlomek iz knjige Za angele, da jim ne bo dolgčas (str. 98): "Sarin ples so borci spremljali s spontanim ploskanjem. Tokrat ni plesala ponoči, ob tabornem ognju, pač pa v dnevni svetlobi, ko prihaja telo z vseh zornih kotov do plastičnega izraza. Tak prostor ji je dajal posebne možnosti in je zahteval velik razmah v gibanju. Njeni plesni gibi so postajali v naravnem okolju veliki, jasni in široki."


Iz slednjega je razvidno, nadaljujejo, "da gre v tem primeru za prepisovanje, s čimer so bile kršene avtorske pravice Maline Schmidt Snoj.

Opozorili so, da je Mladinska knjiga Založba kot imetnik avtorskih pravic na knjigi Maline Schmidt Snoj Samo en ples upravičena, da prepove uporabo tega avtorskega dela do zahtevka za umik knjige Za angele, da jim ne bo dolgčas iz prodaje in do odškodninskega zahtevka. V izjavi še piše, da se je "glede na podana neizpodbitna dejstva založba Litera ustrezno odzvala ter je sporazumno z Mladinsko knjigo Založbo delo Gabriele Babnik Ouattara umaknila iz prodaje in se javno opravičila, s čimer je prenehala kršiti materialne avtorske pravice na delu Samo en ples".

Sorodna novica Gabriela Babnik Ouattara se je Malini Schmidt Snoj javno opravičila

"Tudi v primeru medbesedilnosti ta ne bi smela biti podlaga za kršenje avtorskih pravic"
Glede opravičila Gabriele Babnik Ouattara Malini Schmidt Snoj so navedli, da njeno "globoko obžalovanje zaradi čustvenih bolečin, ki jih je nehote povzročila s svojim literarnim delom", ni bilo predmet zahtevka, ob tem pa spomnili, da se ni opravičila za dobesedno ali delno uporabo stavkov iz knjige Samo en ples. "Namesto tega Gabriela Babnik Ouattara vztrajno upravičuje svoje dejanje z medbesedilnostjo. Vendar tudi v primeru medbesedilnosti ta ne bi smela biti podlaga za kršenje avtorskih pravic," dodajajo.

"Prav bi bilo, da bi mediji v takšnih primerih glavno besedo prepustili strokovnjakom"
Prav tako so se odzvali na besede, ki jih je Babnik Ouattara izrekla v oddaji Panoptikum, kjer je dejala: "Takoj, ko je knjiga izdana, postane last nas vseh". V Mladinski knjigi so skupaj z Malino Schmidt Snoj prepričani, da takšna izjava "namerno zamegljujejo pravno spornost dejanj omenjene avtorice ter relativizirajo dosedanja prizadevanja za zaščito avtorskih pravic. Želimo si in prav bi bilo, da bi mediji v takšnih primerih glavno besedo prepustili strokovnjakom, ki bi soočili literarne izvedence za medbesedilnost z zakoni, ki ščitijo avtorska dela."

"Z naše strani je problematika avtorstva dovolj in pravno pojasnjena, zato kot založba zaključujemo polemiko. Prav tako razpravljanje o tem končuje avtorica Malina Schmidt Snoj," so sklenili.

Sorodna novica Zgodba Marte Paulin Schmidt - Brine: od obetavne moderne plesalke do partizanke

"Bralec ne more nikakor vedeti, da je moj tekst predstavila, kot da je njen."
Avtorica Malina Schmidt Snoj je izjavi za oddajo Panoptikum med drugim dejala, da njena reakcija ni odziv užaljene ali prizadete hčerke, ampak bi enako ravnala, če bi nekdo na tak način uporabil besedilo iz katere koli druge njene knjige. "Zdelo se mi je potrebno, da se javno opozori na nesprejemljivo ravnanje avtorice, ki si je v imenu umetniškega ustvarjanja in literarne medbesedilnosti dovolila poseči v intelektualno lastnino in v tuje delo, s čimer je po mojem kršila avtorske pravice," pravi. In še: "Ko bralec bere njeno delo, si na noben način ne more misliti, da stavki, ki jih bere, niso njeni in plod njene pisateljske domišljije ali raziskave, ampak da je s tem posegla v intelektualno lastnino nekoga. Bralec ne more nikakor vedeti, da je moj tekst predstavila in vključila, kot da je njen."

Glede odziva založbe Litera, avtorica v oddaji pravi, da se je na njene zahteve primerno odzvala. "Mislim pa, da Gabriela Babnik noče razumeti, kaj želim – namreč opravičilo za moralno sporno prepisovanje odlomkov iz moje knjige."

V knjigi Samo en ples, ki je leta 2022 izšla pri Mladinski založbi, je Malina Schmidt Snoj predstavila življenjsko zgodbo svoje matere Marte Paulin Schmidt - Brine, plesne umetnice, koreografinje in pedagoginje. Foto: Televizija Slovenija
V knjigi Samo en ples, ki je leta 2022 izšla pri Mladinski založbi, je Malina Schmidt Snoj predstavila življenjsko zgodbo svoje matere Marte Paulin Schmidt - Brine, plesne umetnice, koreografinje in pedagoginje. Foto: Televizija Slovenija

"Leposlovje ne navaja virov v opombah pod črto"
Babnik Ouattara od začetka situacijo vidi drugače. V opravičilu Malini Schmidt Snoj je med drugim zapisala, da je knjiga Samo en ples navedena kot vir ob koncu romana Za angele, da jim ne bo dolgčas, "torej kot eno od “sobesedil(a), s pomočjo katerih je nastala ta knjiga. Pravi, da je v svoji knjigi posebej v poglavju Vera – v katerem pripoveduje zgodbo Sare in Svita – korektno navedla vire, iz katerih je črpala in predelala posamezne pasuse. "Leposlovje n.e navaja virov v opombah pod črto," je še dejala marca.

Na Literi so v javnem opravičilu tedaj zapisali, da je Gabriela Babnik Ouattara "dobesedno prepisala 68 odstavkov iz knjige Samo en ples avtorice Maline Schmidt Snoj, ne da bi za prepis pridobila dovoljenje avtorice ali založbe Mladinska knjiga, s čimer so bile nedvomno kršene avtorske pravice Maline Schmidt Snoj". Ob tem je založba javno priznala, da "v tem primeru ni šlo za predelavo, pač pa za dobesedno prepisovanje Gabriele Babnik Ouattara iz knjige Maline Schmidt Snoj". Ob tem se je avtorici Malini Schmidt Snoj in založbi Mladinska knjiga javno opravičila, "da omenjenega plagiranja ni pravočasno zaznala". Mladinska knjiga je zahtevala za 0,4 avtorske pole odškodnine, kar je Litera tudi poravnala.

Literatura na sodišču