Ministrstvo za kulturo od Javne agencije za knjigo zahteva drugačen način izplačevanja subvencij, 30 odstotkov subvencije avansno, 70 odstotkov po izvedeni obveznosti. Foto: EPA
Ministrstvo za kulturo od Javne agencije za knjigo zahteva drugačen način izplačevanja subvencij, 30 odstotkov subvencije avansno, 70 odstotkov po izvedeni obveznosti. Foto: EPA
Renata Zemida
Način izplačil, h kateremu poziva ministrstvo, po po besedah direktorice Jaka Renate Zamida za polje knjige neznosen in tudi pri tako nizkih subvencijah iracionalen. Foto: Val 202/Jože Suhadolnik
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kulturo je v odzivu na obtožbe zapisalo, da s omorali opozoriti na kršitve, da so agenciji dali leto dni časa, da uskladi izplačevanje subvencij z zakonom, a da tega ni storila. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić

Ministrstvo za kulturo je lani Jak opozorilo na javnofinančno zakonodajo, ki ne dovoljuje izplačila 70 odstotkov subvencije avansno in 30 odstotkov šele na podlagi izstavljenih in predloženih računov o izvedeni storitvi.

Opozorili so, da morajo biti odstotki obrnjeni, in jih pozvali, naj finančno poslovanju uskladijo z veljavno zakonodajo. Za to so imeli leto dni časa. Agencija je to skušala popraviti z novimi pogodbami, a izplačila še vedno niso bila skladna z zakonom, na kar je aprila letos ministrstvo ponovno opozorilo.

Zakon dovoljuje le 30 odstotkov subvencije avansno in takšna možnost izplačil je mogoča le za društva, zasebne zavode in druge nevladne organizacije. Predplačila pa niso dovoljena za gospodarske družbe, kar je večina založb. Zanje obstaja le možnost izplačil v več obrokih skozi vse leto, kar sicer velja za vse pogodbenike, a bi to po prepričanju direktorice Jaka privedlo do birokratskega kaosa.

"Zakon meče vse v isti koš"
Po prepričanji Renate Zamida izraža način izplačil, h kateremu poziva ministrstvo, neutemeljeno nezaupanje v producente na področju knjige v javnem interesu. Takšen način je za polje knjige neznosno "in tudi pri tako nizkih subvencijah iracionalno", pravi. Zakon o izvrševanju proračuna po njenih besedah vse meče v isti koš, pogoji so enaki tako za založnike kot denimo za gradbince.

Jak kot izjema, za katero velja drugačna dinamika
Agencija za knjigo je zato ob drugem opozorilu ministrstvu predlagala, da bi zakon to področje opredelil "kot posebno izjemo, za katero velja drugačna, enostavnejša in prijaznejša dinamika izplačil odobrenih sredstev, podobno, kot je v Zakonu o Slovenskem filmskem centru za specifično področje filma uveljavljena ustrezna dinamika izplačil filmskim producentom".

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na obtožbe založnikov, nevladnih organizacij in Jak, ki so sledile opozorilu o kršitvi zakonodaje, o katerem je v torek poročal časopis Delo, zapisalo, da so bili dolžni opozoriti na kršitve, da so agenciji dali leto dni časa, da uskladi izplačevanje subvencij z zakonom, a da tega ni storila.

"Trditve Jaka so v nasprotju s prizadevanji ministrstva za ureditev področja knjige"
Pričakovali bi, da bi pobudo za spremembo zakona o Jaku agencija, "ki je vedela, kakšne bodo posledice spremenjene dinamike izplačil", dala že ob prvem obvestilu o nepravilnostih. Zagotovili so, da novelo zakona o Jaku sicer podpirajo, a da tekoče poslovanje omogoča že veljavna zakonodaja. Zato zanikajo navedbe, da le stoodstotno avansiranje njihovega programa omogoča obstoj založnikov, ter da vzporednice, ki jih društvo Asociacija išče pri drugih državnih organih, ni mogoče primerjati s problematiko izplačil založnikom.

"Na ministrstvu za kulturo ne moremo sprejeti trditev, da želimo škodovati slovenski književni in revijalni produkciji, saj so te trditve v popolnem nasprotju s prizadevanji ministrstva za ureditev področja knjige, še posebej na področju reševanja Mladinske knjige ter za uspešno izvedbo projektov na področju knjige, kot sta na primer Slovenija kot častna gostja v Frankfurtu in Bologni," so sklenili.