Matjaž Regovec, sicer jungovski psihoanalitik, pojasnjuje, da se njegova dela ne smejo enačiti s popularno astrologijo in napovedovanjem prihodnosti. Foto: EPA
Matjaž Regovec, sicer jungovski psihoanalitik, pojasnjuje, da se njegova dela ne smejo enačiti s popularno astrologijo in napovedovanjem prihodnosti. Foto: EPA
"Razvojno obdobje, ki se tiče Device, je (zato) na primer obdobje pubertete, ko nastopi čas velikih telesnih sprememb, ki za seboj potegnejo kompleksno psihično doživljanje, ki ga v tem času vsi dobro poznamo in ki je uvod v mladostniško fazo (adolescenco). To je čas, ko na novo ugotavljamo, kaj bi lahko počeli s seboj in čas, ko se učimo, na povsem praktični ravni, ne samo novega odnosa do spolno zrelega telesa, ampak tudi veščin v telesnem smislu. To je čas tako imenovane gimnazije," izsek iz knjige, objavljen na spletni strani Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana. Foto: ipal.si

Avtor vseh devetih knjig je Matjaž Regovec, direktor Instituta za psihološko astrologijo in psihoanalizo Ljubljana, zavrača očitke o neprimernosti astrološkega področja za upravičenost do javnih financ, namenjenih raziskovalni dejavnosti. Regovec odgovarja, da gre za psihološko astrologijo, ki je po njegovem mnenju znanstvena disciplina.

Regovec, sicer jungovski psihoanalitik, pojasnjuje, da se njegova dela ne smejo enačiti s popularno astrologijo in napovedovanjem prihodnosti. "Gre za humanistično psihologijo, torej za psihološko astrologijo, ki je del analitične psihologije in jungovske veje psihoanalize. Gre za postmoderni razvoj na področjih humanistične psihologije in jungovske psihoanalize, še posebej humanistična psihologija je pri nas relativno malo znana," je povedal novinarki Tini Lamovšek za Radio Slovenija.

Naslovi monografij, ki vzbujajo dvome
Fizik in filozof Sašo Dolenc, urednik portala Kvarkadabra - časopisa za tolmačenje znanosti, ki je tudi opozoril na rezultate razpisa, pravi, da lahko za zdaj Regovčeve knjige ocenjuje le po njihovih naslovih in da zaupa agenciji za raziskovalno dejavnost, da bo sprejela utemeljene odločitve. Lev, samocentrični intuitivec, Tehtnica, kooperativni estetski mislec in Devica, analitična čutilka so nekateri izmed naslovov, ki so vzbudili dvome o primernosti Regovčevih monografij za tovrstno financiranje.

"Stroka ne zaupa sama sebi"
Seznam vlog, ki jih je agencija odobrila, je bil sestavljen na podlagi meril, objavljenih v razpisni dokumentaciji. Vendar po Dolenčevem mnenju položaj zahteva obravnavo v širšem kontekstu, saj je "mogoče to primer, na podlagi katerega se lahko zamislimo nad prevelikim zaupanjem algoritmom in računalnikom pri odločanju". Po njegovem mnenju strokovnjak ne bi smel biti tisti, ki se sklicuje na dejstvo, da "mu je računalnik rekel, da je nekaj dobro". Stroka ne zaupa sama sebi, je sklenil Dolenc.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost je sporočila, da publikacije ne bodo deležne podpore, če se bo izkazalo, da ne gre za znanstvene monografije. Dodajajo pa še, da tipologija omenjenih primerov knjig v bazi raziskovalcev Sicris še ni verificirana in če bo posebno strokovno telo ugotovilo, da pri posamičnih knjigah ne gre za znanstvene monografije, plačilo ne bo izvedeno.

Sredstva, ki jih agencija za raziskovanje namenja sofinanciranju znanstvenih monografij, znašajo okoli 300 tisoč evrov, od katerih bi lahko Matjaž Regovec za sofinanciranje svojih knjig prejel okoli devet tisoč evrov.

Astrološke knjige morda deležne javnih sredstev
Astrološke knjige morda deležne javnih sredstev